FJ1005 Dějiny Francie

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–14:50 učebna 51, kromě Út 25. 10.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
FJ1005/01: Út 15:00–15:50 učebna 51, kromě Út 25. 10., M. Poučová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat studentům ucelený přehled vývoje francouzských dějin od počátků po současnost. Pozornost je rovněž věnována vývoji uměleckých směrů (především architektuře a výtvarnému umění) a jejich zasazení do celoevropského dobového kontextu. Na konci semestru student získá celkový přehled o historii Francie a bude schopen jej srovnat s vývojem dalších evropských států, zvláště pak s dějinami Českých zemí a Moravy. Speciálně pro tento kurz byl vytvořen interaktivní výukový materiál s názvem Histoire de France (viz bibliografie). V rámci seminářů se studenti seznamují se zněním historických textů, zvukovými a filmovými dokumenty a s uměleckými díly charakteristickými pro jednotlivá historická údobí. Samostatně pracují s texty a materiály, které jsou pro ně dostupné ve Studijních materiálech předmětu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu je student schopen: • osvojit si základní poznatky z vývoje daného historického období, • definovat hlavní dějinné události a jejich význam pro další historický vývoj, • vyjmenovat a charakterizovat hlavní historické postavy daného období, • seřadit jednotlivá období chronologicky a srovnat je mezi sebou, • aplikovat nabyté znalosti při psaní písemných projevů včetně seminárních a bakalářských prací.
Osnova
 • 1. Prehistorie. Keltské osídlení. 2. Období romanizace Galie. 3. Období vlády Merovejovců. 4. Období vlády Karlovců. 5. Období vlády Kapetovců. 6. Velká francouzská revoluce.7. Napoleonské období. 8. Období Restaurace Bourbonů. 9. Červencová revoluce 1830. 10. Červencová monarchie a revoluce 1848. 11. Druhá republika a druhé císařství, Komuna. 12. Třetí republika. 13. První světová válka a Versaillský mír. Meziválečné období. 14. Období druhé světové války. 15. Čtvrtá a pátá republika. 16. Francie po de Gaullovi po současnost.
Literatura
 • BRUCHET-COLLINS, J. Qui, que, quoi, quand ? 1. vyd. Berlin : Lagenscheidt, 2003. 111 s. ISBN 3-468-49891-8.
 • GOUBERT, P. Initiation a l'histoire de la France. 1. vyd. Paris : Fayard, 1984. ISBN 2-01-01-15-694.
 • STEELE, R. Civilisation progressive du français. 1. vydání. Paris : Clé International, 2002. 191 s. ISBN 209-039935-7.
 • ŠRÁMEK, J. Úvod do dějin a kultury frankofonních zemí. 1. vyd. Brno : MU, 1995. 89 s. ISBN 80-210-1060-6.
 • Poučová, M., Stehlík, M, & Canal, L. G. (2015). Histoire de France. Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/el/1441/podzim2015/FJHC_DKF/um/histoire_de_France/index.html
 • DUBY, G. (2011). Histoire de la France. Paris: Larousse.ISBN 2035861047
 • CHEVALLIER, Jean-Jacques, Guy CARCASSONNE, Olivier DUHAMEL a Julie BENETTI. Histoire de la Ve république : 1958-2015. 15e édition. Paris: Dalloz, 2015. 700 stran. ISBN 9782247151639. info
 • MATHIEX, Jean. Stručné dějiny Francie. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2000. 128 s. ISBN 80-7238-097-4. info
Výukové metody
Přednáška a seminář.
Metody hodnocení
Typ výuky: přednáška a seminář. Požadavky na ukončení:ústní zkouška. Seminář - vypracování seminární práce Pro studenty volitelného předmětu: aktivní účast a vypracování písemné seminární práce
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Podrobnější informace o ukončení předmětu naleznou studenti ve studijních materiálech předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/FJ1005