SP3182 Intervenční postupy u osob s tělesným postižením

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 2 bloky pro kombinované studium. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Tereza Hormandlová (cvičící)
Mgr. Soňa Papšová (cvičící)
Garance
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP3182/Kombi01: Pá 23. 2. 8:00–13:50 učebna 12, Pá 22. 3. 8:00–13:50 učebna 12, T. Hormandlová, S. Papšová
SP3182/Prez01: Čt 13:00–14:50 učebna 37, Čt 13:00–14:50 učebna 19a, T. Hormandlová, S. Papšová
Předpoklady
75 % účast
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s intervenčními postupy u jedinců s tělesným postižením a dalšími podpůrnými opatřeními.
Výstupy z učení
Student bude schopen : - popsat možnosti podpory u osob s TP - pracovat s kompenzačními pomůckami - aplikovat terapeutické přístupy
Osnova
 • 1. Včasná intervence u dětí s tělesným postižením.
 • 2. Intervence v oblasti léčebné podpory (Vojtova metoda reflexní terapie, Bobath koncept).
 • 3. Podpůrné terapie: canisterapie, hipoterapie, aromaterapie aj.
 • 4. Reflexní terapie, terapie orální pozice
 • 5. Snoezelen
 • 6. Komunikační pomůcky a technologie, HANDLE přístup
 • 7. Podpora psychomotorického vývoje u dětí s těžkým tělesným postižením - polohování, pomůcky.
 • 8. Bazální stimulace.
 • 9. Senzorická integrace a smyslové vnímání
 • 10. Intervence v oblasti rozvoje jemné motoriky a grafomotoriky, náhradní způsoby psaní.
Literatura
  povinná literatura
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Podpora rozvoje hybnosti osob s tělesným postižením. 1. vyd. Brno, Elportál, 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7611-2. URL info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Somatopedie : texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2007. 123 stran. ISBN 9788073151379. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Podpora rozvoje hybnosti osob s tělesným postižením. 1. vyd. Brno, Elportál, 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7611-2. URL info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Grafomotorika a psaní u žáků s tělesným postižením. 1. vyd. Brno, Elportál, 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6769-1. URL info
  doporučená literatura
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Zita NOVÁKOVÁ. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 321 s. ISBN 978-80-210-5880-4. info
 • CASTILLO-MORALES, Rodolfo. Orofaciální regulační terapie : metoda reflexní terapie pro oblast úst a obličeje. Translated by Eva Matějíčková. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 183 s. ISBN 8073671050. info
 • VATER, Wolfang a Margarete BOUDZIO. Od prvního hlasu k prvním slovům. Praha: Tech-Market, 1996. 103 s. ISBN 8090213405. info
Výukové metody
Seminář, on -line výuka, studium odborné literatury, případové studie.
Metody hodnocení
Kolokvium - rozprava.
Informace učitele
Další literatura bude upřesněna vyučujícím.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SP3182