TI1015 Aplikace 3D grafiky na ZŠ - SketchUp

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 8 h. konz./sem. (komb. stud.). 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Kučera (cvičící)
Garance
Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Aplikace 3D grafiky na ZŠ – SketchUp se zaměřuje na3D modelování a vizualizaci pro potřeby ZŠ. Obsahem předmětu je seznámení s 3D programem SketchUp se základními příkazy a postupy při tvorbě modelu, animací a vizualizací. Důraz je kladen na zvládnutí modelování s využitím programu SketchUp a LayOut. Tvorba modelů směřuje do oblasti ZŠ.Je zmíněn úvod do problematiky,tvorba modelů v 3D programu,vizualizace a možnosti využití v 3D tisku.
Porozumění a zvládnutí základů SketchUp podporuje využívání grafických technických programů při přípravě modelů, skic a projektů.V technických IT oborech a ve vzdělávání je nezbytnou součástí přípravy odborníků v oblasti odborného vzdělávání. Rozbor problematiky 3D grafiky zahrnuje ukázky modelů domů, vybavení místností, apod. akreslení skica výkresů v rámci semestrálních projektů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- porozumět základům modelování a vizualizace v SketchUp;
- využívat SketchUp při tvorbě modelů, animací a projektů;
- porozumět využití modelů pro další aplikace - prezentace, animace nebo 3D tisk;
- aplikovat SketchUp pro tvorbu modelů domů, místností, skic apod. a k tvorbě námětů do škol;
Osnova
 • 1. základní informace o 3D grafice a využití na ZŠ,
 • 2. základy práce v 3D programu (SketchUp),
 • 3. práce s obrazovkou, nástroje kreslení a 3D modelování,
 • 4. nástroje pro modifikaci, vytváření skupin,
 • 5. práce s knihovnami komponent, s materiály, využití hladin, řezů a stylů,
 • 6. animace a tvorba těles,
 • 7. modul LayOut - pohledy a kótování, tvorba skic a výkresů,
 • 8. tvorba 3D modelu,
 • 9. vizualizace a renderování 3D modelu,
 • 10. možnosti využití a 3D tisk.
 • Sylabus cvičení:
 • 1. a 2. týden: Úvod a základní informace o 3D grafice a využití na ZŠ, základy práce v 3D programu(SketchUp).
 • 3. a 4. týden: Práce s obrazovkou, nástroje kreslení a 3D modelování, nástroje pro modifikaci.
 • 5. a 6. týden: Práce s knihovnami komponent, s materiály, využití hladin, řezů a stylů, animace a tvorba těles.
 • 7. a 8. týden: Modul LayOut - pohledy a kótování, tvorba skic a výkresů.
 • 9. a 10. týden: Tvorba 3D modelu, vizualizace modelu.
 • 11. a 12. týden: Další možnosti využití 3D modelování a 3D tisk.
Literatura
  povinná literatura
 • Učebnice SketchUp+ CD s příklady. 3E Praha Engineering a.s.
 • SketchUpLayOutReferenční příručka.3E Praha Engineering a.s.
  doporučená literatura
 • LINHARTOVÁ, Joanna. ArtlantisRender, Studio 3. Vyd. 1. Praha: Lin&Ka, 2010. ISBN 978-80-904702-0-0.
Výukové metody
cvičení, skupinové projekty, domácí úkoly
Metody hodnocení
závěrečný projekt (zpracovaný s využitím CAD)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: v komb. stud. blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.