SZ6019 Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Samuela Chloubová (cvičící)
Mgr. Libor Komárek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jaroslav Sýkora (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D.
Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6019/01: Pá 8. 3. 8:00–11:50 učebna 35, 13:00–16:50 učebna 78, Pá 12. 4. 8:00–11:50 učebna 78, 13:00–16:50 učebna 78, Pá 17. 5. 8:00–11:50 učebna 78, 13:00–16:50 učebna 78, S. Chloubová, L. Komárek, J. Sýkora
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6013 Dramatická výchova v pedagogické praxi , SZ6014 Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele , SZ6015 Metodika průřezových témat v RVP , SZ6016 Metodika respektující výchovy , SZ6018 Osobnostní a sociální příprava , SZ6118 Učíme (se) v kruhu , SZ6020 Specifika práce v multietnické třídě , SZ6021 Sociálně patologické jevy v životě žáků ZŠ a studentů SŠ , SZ6022 Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese , SZ6023 Výchova nadaných žáků , SZ6119 Projekty jako nástroj rozvoje kompetencí k podnikavosti , SZ6120 Výchovné situace ve škole: kazuistiky, analýza a interpretace )&&( SEMESTR ( 1 )|| SEMESTR ( 2 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 20/20, pouze zareg.: 3/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/20
Mateřské obory/plány
předmět má 61 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Činnost asistenta vyžaduje při komunikaci se žákem (či žáky) vstupovat do specifických rolí (např. mentor, poradce, kritický přítel aj.), vč. role kouče. Tento způsob interakce umožňuje asistentovi mj. kultivovat reflektivní myšlení žáků, pomoci žákům ozřejmovat jejich místo v kolektivu či vztah k předmětu nebo pojmenovávat svoje osobní cíle a konkrétní kroky vedoucí k jejich dosažení. Smyslem předmětu je pomoci studentům osvojit si techniky, které takový seberozvoj žáka umožňují. Studenti se seznámí se základními principy koučování (např. princip důvěry a diskrétnosti ve vztahu s žákem) a vybranými znalostmi (např. typologie otázek či podstata modelu GROW) nezbytnými pro praktické vedení rozhovoru s prvky koučování. Studenti si dále prostřednictvím praktického nácviku osvojí základní dovednosti (např. naslouchání, cílené kladení otázek, provázení reflektivním procesem aj.) a postoje (především tzv. postoj zvídavosti, tedy přijetí individuality a tvůrčího potenciálu každého žáka), které jim umožní pozitivně ovlivňovat vývoj žáka prostřednictvím rozhovoru s prvky koučování.
Výstupy z učení
Na konci kurzu student: • demonstruje osvojené znalosti, dovednosti a postoje při vedení rozhovoru zaměřeném na seberozvoj s jedním ze svých spolužáků; • bude schopen vysvětlit, jak lze účinně podporovat seberozvoj žáků pomocí koučovacích technik – především při individuální práci se žákem, případně také při práci se skupinou (třídou), či v jiných kontextech edukační reality (např. při komunikaci s rodiči žáků).
Osnova
  • 1. Seberozvoj žáka, koučování ve školní praxi, rozlišení koučování od jiných typů podpory, jako je např. mentoring či terapie. 2. Seznámení s modelem GROW, naslouchání, postoj zvídavosti. 3. Práce s cíli (model SMART-ER), kontraktování, typy otázek. 4. Provázení reflektivním procesem pomocí modelu GROW. 5. Nácvik rozhovoru zaměřeného na seberozvoj žáka. 6. Demonstrování osvojených znalostí, dovedností a postojů při vedení koučovacího rozhovoru.
Literatura
  • HORSKÁ, Viola. Koučování ve školní praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009, 174 s. ISBN 9788024724508. URL info
  • WHITMORE, John. Koučování : rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Translated by Aleš Lisa. 2. rozš. vyd. Praha: Management Press, 2004, 185 s. ISBN 8072611011. info
  • GALLWEY, W. Timothy. Tajemství vysoké pracovní výkonnosti : metoda Inner Game. Translated by Aleš Lisa. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2004, 255 s. ISBN 8072611151. info
Výukové metody
Facilitace zkušenostního učení ve skupině s důrazem na reflexi pomocí vybraných metod, které berou v potaz celou osobu učícího (kognitivní, afektivní a konativní aspekty; explicitní i tacitní dimenzi znalostí). Jedná se např. o metody systemické modelování, koučování aj.
Metody hodnocení
Udělení zápočtu je podmíněno aktivní účastí studenta na seminářích spočívající především v nácviku koučovacích technik.
Informace učitele
Pro otevření jedné seminární skupiny je minimální počet studentů 10. Pokud nebude naplněna tato minimální kapacita, předmět nebude otevřen.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SZ6019