RJ1067 Dějiny Ruska 2

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/0/0. v kombinovaném studiu 12 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Aneta Čermáková (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem tohoto kurzu, který navazuje na předmět Dějiny Ruska 1, je seznámit posluchače se základními fakty ruské historie od první poloviny 18. st. do začátku 21. století. Důraz je kladen na pochopení ruských dějin v evropském kontextu. Velká váha se přikládá na uvedení dosud ne běžně známých poznatků a faktů, na aktuální interpretaci ruských dějin.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen chápat a interpretovat ruské dějiny v období vývoje ruských dějin od 1. pol. 18. st. do začátku 20. století v evropském kontextu. Dále bude schopen historické události zmíněného období zařadit také v kontextu ruské literatury a dokáže vysvětlit vliv některých událostí na vývoj jazyka a kultury Ruska.
Osnova
 • Obsah přednášek 1. Palácové převraty a ženské panovnice po smrti Petra Velikého; Kateřina II. – zahraniční politika, kultura, filozofie, rolnická válka (Jemeljan Pugačov). 2. Rusko v 1. polovině 19. století. Alexandr I., vlastenecká válka s Francouzi, Svatá aliance; povstání děkabristů, Nikolaj I., kultura, věda. 3. Rusko ve 2. polovině 19. století. Alexandr II., reformy, zrušení nevolnictví, narodnické hnutí. Rusko ve 2. polovině 19. století. Alexandr III., zahraniční politika, věda a kultura. 4. Rusko v letech 1900–1917. Nikolaj II. V. I. Lenin. Přechod k imperialismu, rusko-japonská válka, revoluce r. 1905, Stolypinovy reformy, Rusko v 1. světové válce, únorové události, dvojvládí, VŘSR. 5. Rusko v období 1918–1939. V. I. Lenin, konec l. sv. války, brestský mír, občanská válka, intervence, období NEPu, GOERLO, vznik SSSR. Industrializace a kolektivizace. Pětiletky, Stalin, represe. 6. Rusko ve 2. světové válce. 7. Rusko po roce 1945, období 1945–1953. Období po skončení války, vznik východního bloku, Varšavská smlouva, RVHP, kult osobnosti Stalina. 8. Rusko v letech 1953–1964. Nikita Chruščov. Rusko-americké vztahy. 9. Rusko v letech 1964–1985. Rusko-české vztahy, okupace Československa. Rusko v 70. letech, období tzv. stagnace, Brežněv, Andropov, Černěnko. 10. Rusko v letech 1985–1990. Gorbačov. Období perestrojky a glasnosti. 11. Rusko v letech 1990–1997. Rozpad SSSR, vznik SNS, Jelcin, Putin. 12. Rusko v 21. století.
Literatura
  doporučená literatura
 • Dějiny Ruska 20. století – díl II. Edited by Andrej Borisovič Zubov. Vydání první. Praha: Argo, 2015. 770 stran. ISBN 9788025709641.
 • VYDRA, Zbyněk, Michal ŘOUTIL, Jitka KOMENDOVÁ, Kateřina HLOUŠKOVÁ a Michal TÉRA. Dějiny Ruska. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017, 499 stran. ISBN 9788074223242. info
 • PUTNA, Martin C. Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity. Vydání první. Praha: Vyšehrad, 2015, 335 stran. ISBN 9788074295348. info
 • Dějiny Ruska 20. století. Edited by Andrej Borisovič Zubov. Vydání první. Praha: Argo, 2014, 949 stran. ISBN 9788025709214. info
 • PEČENKA, Marek a Bohuslav LITERA. Dějiny Ruska v datech. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2011, 446 s. ISBN 9788086569147. info
 • ŠVANKMAJER, Milan. Dějiny Ruska. 6., dopl. vyd. Praha: NLN Nakladatelství lidové noviny, 2010, 601 s. ISBN 9788074220265. info
Výukové metody
Samostatné nastudování komentovaných prezentací; čtení. Konzultace s vyučujícím.
Metody hodnocení
Písemný test (otevřené i uzavřené otázky); minimálně 75 % správných odpovědí.
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět je realizován v bezkontaktní formě.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/RJ1067