FC2807 Teoretická fyzika 3

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC2807/Kombi01: Pá 28. 2. 13:00–14:50 učebna 3, Pá 20. 3. 14:00–15:50 učebna 3, Pá 27. 3. 15:00–16:50 učebna 3, Pá 3. 4. 11:00–12:50 učebna 3, P. Sládek
FC2807/Prez01: Čt 18:00–19:50 učebna 3, P. Sládek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení studentů s některými vybranými metodami studia fyzikálních vlastností pevných látek. Předmět navazuje na přednášku Teoretická fyzika 2 a Úvod do fyziky pevných látek.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:  Základní zákony a principy vybraných témat odborné fyziky.  Popsat jednoduché myšlenkové pokusy a vztah probírané látky k praktickým aplikacím.  Provádět výpočty jednoduchých aplikačních příkladů.  Dokáže fyzikálně interpretovat principy aplikací.
Osnova
  • Výběr z témat: Klasická a kvantová teoretická mechanika. Elektronová mikroskopie.Rtg. analýza. Supravodivost. Optoelektronické metody studia pevných látek.
Literatura
  • HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika. 1. vyd. Brno, Praha: Vutium, Prometheus, 2001. ISBN 80-214-1868-0. info
  • HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika : vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Translated by Jan Obdržálek - Jiří Komrska - Petr Dub. Vyd. 1. V Brně: Vysoké učení technické, 2000. vii, s. ISBN 8071962147. info
Výukové metody
přednáška s diskusí
Metody hodnocení
Přednáška. Ústní zkouška 20-30minut. Literatura není povolena
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/FC2807