SP3991 Speciálněpedagogická praxe

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
2 týdny. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (přednášející)
Bc. Eliška Bařina Barochová (pomocník)
Mgr. Jitka Halešová (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit se se základními diagnostickými postupy ve speciálních školách a zařízeních v místě bydliště a dle zvolené specializace.
Výstupy z učení
• student/ka se orientuje v základních diagnostických postupech užívaných ve speciálněpedagogické praxi;
• umí reflektovat získané zkušenosti ve speciálněpedagogickém terénu;
• umí komparovat teoretické poznatky s praxí.
Osnova
 • • asistentské práce na pracovišti; • sledování diagnostických metod práce speciálního pedagoga; • seznámení se s dokumentací pracoviště; • chronologické zaznamenávání údajů o vlastních aktivitách s žáky a jejich hodnocení.
Literatura
  povinná literatura
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Jarmila PIPEKOVÁ. Manuál pro pedagogickou praxi : teorie a praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 141 s. ISBN 9788021054974. info
 • FILOVÁ, Hana. Budoucí učítelé na souvislé praxi. a kolektiv. 2. vyd. Brno: Paido, 1998. 74 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-85931-56-7. info
  doporučená literatura
 • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. URL info
 • POKORNÝ, Jiří. Manuál tvořivé komunikace. 2. přeprac. a dopl. vyd. Brno: Cerm, 2004. 300 s. ISBN 8072043307. info
Výukové metody
Studentky a studenti jsou povinni být na pracovišti 40 hodin dle harmonogramu praxí. Hospitace budou studentkami a studenty řádně popsány a budou součástí deníku speciálněpedagogické praxe.
Metody hodnocení
zápočet
Informace učitele
Informace o podmínkách praxí jednotlivých programů a specializací na http://www.ped.muni.cz/specped v sekci Již studuji.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/SP3991