FJ1038 Písemný projev - francouzština

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Laurent Georges Canal (cvičící)
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
FJ1046 Ústní a písemný projev 1 && FJ1047 Ústní a písemný projev 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je příprava na písemnou práci u státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je „dissertation“ (esej) na dané téma. Dosavadní znalosti a dovednosti studentů v této oblasti jsou zopakovány a prohloubeny v návaznosti na předměty Mluvený a písemný projev 1-3.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen: porozumět článkům a zprávám zabývajícími se současnými problémy ve frankofonních zemích, interpretovat tyto texty písemně, argumentovat i nad předem neznámými tématy, sestavit plán připravované práce, navrhnout spojovací výrazy pro logickou návaznost textu, zhodnotit svou písemnou práci podle francouzských evaluačních kritérií.
Osnova
 • Práce s různými texty na různá témata.
Literatura
  doporučená literatura
 • BOYER-VIDAL, A. Annabts français 2000. 1. vyd. Paris : Hatier, 1999. 252 s. ISBN 2-218-72886-9.
 • Le français dans le monde. Revue des professeurs de français. Paris : CLE International ou www.fdlm.org.
 • Hebdomadaire français Le nouvel Observateur. ISSN 0029-4713 ou www.nouvelobs.com.
 • Civilisation progressive du français : avec 400 activités. Edited by Catherine Carlo - Mariella Causa. Paris: CLE International, 2003. 159 s. ISBN 2090339896. info
  neurčeno
 • HEU, Élodie. Édito: méthode de français. Paris: Didier, 2006. ISBN 978-2-278-05829-7.
 • BÉRARD, Évelyne. Grammaire du français: comprendre, réfléchir, communiquer. [Réimpr.]. Paris: Didier, 2006. ISBN 9782278061150.
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace.
Metody hodnocení
Typ výuky: seminář. Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: splnění seminárních úkolů a aktivní účast (70%). Závěrečná písemná práce - 70%.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.