FJ1038 Písemný projev

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Laurent Georges Canal (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
FJ1047 Ústní a písemný projev 2 || FJB_UPP3 Ústní a písemný projev 3
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je příprava na písemnou práci u státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je „dissertation“ (esej) na dané téma. Dosavadní znalosti a dovednosti studentů v této oblasti jsou zopakovány a prohloubeny v návaznosti na předměty Mluvený a písemný projev 1-3.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen porozumět článkům a zprávám zabývajícími se současnými problémy ve frankofonních zemích a tyto texty písemně interpretovat.
Osnova
  • Práce s různými texty na různá témata.
Literatura
    doporučená literatura
  • LEBORGNE-PAPAZIAN, J. Bac 95 philosophie, corrigés. 1. vyd. Paris : Nathan, 1994. 130 s. ISBN 2.09.181060-6.
  • BOYER-VIDAL, A. Annabts français 2000. 1. vyd. Paris : Hatier, 1999. 252 s. ISBN 2-218-72886-9.
  • TRAVIER, D., FALCK, M. Annabac 94 philosophie, corrigés. 1. vyd. Paris : Hatier, 1993. 154 s. ISBN 2-218-07009-X.
  • BRAUNS, E., Annabac philosophie 93. 1. vyd. Paris : Hatier, 1992. 180 s. ISBN 2-218-02775-5.
  • Le français dans le monde. Revue des professeurs de français. Paris : CLE International ou www.fdlm.org.
  • Hebdomadaire français Le nouvel Observateur. ISSN 0029-4713 ou www.nouvelobs.com.
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace.
Metody hodnocení
Typ výuky: seminář. Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: splnění seminárních úkolů a aktivní účast (70%). Závěrečná písemná práce - 70%.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.