AJ4201 Lexikologie

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Radek Vogel, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Popelková
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
AJ4201/01: Čt 16:00–17:50 učebna 12, R. Vogel
AJ4201/02: Po 16:00–17:50 učebna 12, R. Vogel
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
At the end of the course, students should be able to:
understand the main lexikological and semantic concepts and the relations beetween them;
analyse the structure of words and multi-word lexemes and to explain word-formation processes;
know the types and components of meaning within a word/lexeme and the semantic relations between units of lexis;
characterise grammatical properties of individual word classes and possible transitions between them;
The students will also
be introduced to the stratification of the contemporary English word stock;
learn to distinguish between dialects and registers;
be acquainted with the origins and development of the English vocabulary and influences of other languages on it;
enhance their awareness of the functions and aspects of English, thus developing skills, such as analytic thinking, creativity in designing lessons and teaching materials, and adapting learning content for practical needs, which are qualities essential for teaching profession.
Výstupy z učení
Student/ka:
• dokáže analyzovat strukturu slova, identifikovat a vysvětlit slovotvorné procesy v angličtině;
• umí vysvětlit denotativní a asociativní významy slov a víceslovných pojmenování;
• je schopen/schopna odůvodnit své závěry při rozboru sémantických vztahů mezi lexikálními jednotkami v kontextu;
• umí nalézt formální i funkční rozdíly mezi jednotlivými slovními druhy;
• umí popsat a analyzovat původ a vývoj anglické slovní zásoby;
• zvýšil/a si povědomí o podobnostech a rozdílech mezi angličtinou a mateřským jazykem, což mu/jí umožňuje identifikovat potenciálně problematické oblasti v osvojování anglického jazyka.
Osnova
 • 1. Lexicology as a linguistic discipline. Functional approach to linguistic analysis. Lexicography. Word stock, lexeme, word. Naming and communication.
 • 2. Lexical units. Semiotics – linguistic sign, its types and properties. Opaque and motivated naming units (derivations and compounds).
 • 3. Semantics – types and components of meaning. Semantic nucleus and semantic environment, connotation. Change of meaning. Stylistic differentiation of lexis.
 • 4. Diachronic and synchronic approach to the study of lexis. Development of English lexis. The main word-formation processes: derivation, compounding, conversion, semantic neologism.
 • 5. Minor word-formation processes: abbreviation, back-formation, blending, reduplication.
 • 6. Classification of lexis. Word classes. Open and closed classes.
 • 7. Properties of the principal word classes.
 • 8. Semantic relations between lexical units: homonymy, polysemy, synonymy, antonymy, hyponymy, paronymy.
 • 9. Figures of speech (metaphor, metonymy, synecdoche, hyperbole, euphemism, dysphemism, litotes, simile, etc.).
 • 10. Lexical cohesion and coherence. Lexical chains.
 • 11. Stratification of English word stock. Standard British and American English. National varieties. Regional and social dialects. Pidgin and creole. Sociolects.
 • 12. Foreign influences on English word stock. Lexical borrowings.
Literatura
  povinná literatura
 • JACKSON, Howard a Etienne ZÉ AMVELA. Words, meaning and vocabulary : an introduction to modern English lexicology. 2nd ed. New York: Continuum, 2007. xii, 248. ISBN 9780826490186. info
 • VOGEL, Radek. Basics of Lexicology. 1. dotisk 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 97 s. ISBN 978-80-210-7154-4. info
  doporučená literatura
 • HLADKÝ, Josef a Milan RŮŽIČKA. A functional onomatology of English. 4. opr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 93 s. ISBN 8021018879. info
 • PALMER, F. R. Semantics. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1981. vi, 221. ISBN 0521283760. info
 • ADAMS, Valerie. An introduction to modern English word-formation. London: Longman, 1973. viii, 230. ISBN 0582550424. info
Výukové metody
Weekly double-period sessions. Theoretical introduction provided by the teacher and autonomous study of recommended sources will be combined with students´ presentations of selected topics. The theory will be applied and tested on practically and analytically focused tasks in corresponding practice sheets. Students are expected to observe employment of lexically-focused activities in lessons observed in the teaching practice and incorporate the findings in seminar presentations.
Metody hodnocení
Compulsory presence (min. 80%) and participation in seminars. Students should make a presentation, fulfil all homework tasks, pass two tests (combined pass mark 70%) and hand in all written assignments. Exam - written part (tests) and oral part.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=3574
FOR ONLINE SEMESTER: Students are requested to secure good internet connection in order to participate in online lessons as indicated in the schedule. Students must attend these meetings with both the sound and camera on.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/AJ4201