AJ4201 Lexikologie

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radek Vogel, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Popelková
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
AJ4201/01: Po 12:00–13:50 učebna 54, R. Vogel
AJ4201/02: Út 18:00–19:50 učebna 54, R. Vogel
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
At the end of the course, students should be able to:
understand the main lexikological and semantic concepts and the relations beetween them;
analyse the structure of words and multi-word lexemes and to explain word-formation processes;
know the types and components of meaning within a word/lexeme and the semantic relations between units of lexis;
characterise grammatical properties of individual word classes and possible transitions between them;
The students will also
be introduced to the stratification of the contemporary English word stock;
learn to distinguish between dialects and registers;
be acquainted with the origins and development of the English vocabulary and influences of other languages on it.
Výstupy z učení
Student/ka:
• dokáže analyzovat strukturu slova, identifikovat a vysvětlit slovotvorné procesy v angličtině;
• umí vysvětlit denotativní a asociativní významy slov a víceslovných pojmenování;
• je schopen/schopna odůvodnit své závěry při rozboru sémantických vztahů mezi lexikálními jednotkami v kontextu;
• umí nalézt formální i funkční rozdíly mezi jednotlivými slovními druhy;
• umí popsat a analyzovat původ a vývoj anglické slovní zásoby.
Osnova
 • 1. Lexicology as a linguistic discipline. Functional approach to linguistic analysis. Lexicography. Word stock, lexeme, word. Naming and communication.
 • 2. Lexical units. Semiotics – linguistic sign, its types and properties. Opaque and motivated naming units (derivations and compounds).
 • 3. Semantics – types and components of meaning. Semantic nucleus and semantic environment, connotation. Change of meaning. Stylistic differentiation of lexis.
 • 4. Diachronic and synchronic approach to the study of lexis. Development of English lexis. The main word-formation processes: derivation, compounding, conversion, semantic neologism.
 • 5. Minor word-formation processes: abbreviation, back-formation, blending, reduplication.
 • 6. Classification of lexis. Word classes. Open and closed classes.
 • 7. Properties of the principal word classes.
 • 8. Semantic relations between lexical units: homonymy, polysemy, synonymy, antonymy, hyponymy, paronymy.
 • 9. Figures of speech (metaphor, metonymy, synecdoche, hyperbole, euphemism, dysphemism, litotes, simile, etc.).
 • 10. Lexical cohesion and coherence. Lexical chains.
 • 11. Stratification of English word stock. Standard British and American English. National varieties. Regional and social dialects. Pidgin and creole. Sociolects.
 • 12. Foreign influences on English word stock. Lexical borrowings.
Literatura
  povinná literatura
 • JACKSON, Howard a Etienne ZÉ AMVELA. Words, meaning and vocabulary : an introduction to modern English lexicology. 2nd ed. New York: Continuum, 2007. xii, 248. ISBN 9780826490186. info
 • VOGEL, Radek. Basics of Lexicology. 1. dotisk 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 97 s. ISBN 978-80-210-7154-4. info
  doporučená literatura
 • HLADKÝ, Josef a Milan RŮŽIČKA. A functional onomatology of English. 4. opr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 93 s. ISBN 8021018879. info
 • PALMER, F. R. Semantics. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1981. vi, 221. ISBN 0521283760. info
 • ADAMS, Valerie. An introduction to modern English word-formation. London: Longman, 1973. viii, 230. ISBN 0582550424. info
Výukové metody
Weekly double-period sessions. Theoretical introduction provided by the teacher and autonomous study of recommended sources will be combined with students´ presentations of selected topics. The theory will be applied and tested on practically and analytically focused tasks in corresponding practice sheets. Students are expected to observe employment of lexically-focused activities in lessons observed in the teaching practice and incorporate the findings in seminar presentations.
Metody hodnocení
Compulsory presence (min. 80%) and participation in seminars. Students should make a presentation, fulfil all homework tasks, pass two tests (combined pass mark 70%) and hand in all written assignments. Exam - written part (tests) and oral part.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=2881
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021.