NJ_L101 Úvod do analýzy literárního textu

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/1/0. 12 hodin v kombinované formě. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Ing. Petr Pytlík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Váňa, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Ing. Petr Pytlík, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_L101/Kombi01: Pá 23. 2. 8:00–9:50 učebna 63, Pá 8. 3. 8:00–9:50 učebna 63, Pá 22. 3. 8:00–9:50 učebna 63, Pá 12. 4. 8:00–9:50 učebna 63, Pá 26. 4. 8:00–9:50 učebna 63, Pá 10. 5. 8:00–9:50 učebna 63, P. Pytlík
NJ_L101/Prez01: Čt 10:00–10:50 učebna 70, P. Pytlík
NJ_L101/Prez02: Čt 17:00–17:50 učebna 59, P. Váňa
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je naučit studující zorientovat se v literárním textu (próza, lyrika, drama), umět popsat tento text, jeho části a jejich vzájemný vztah za použití základní odborné terminologie a vysledovat různé roviny literárního textu a umět je pojmenovat.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen a studentka schopna: - zorientovat se v literárním textu (próza, lyrika, drama), - umět popsat tento text, jeho části a jejich vzájemný vztah za použití základní odborné terminologie, - vysledovat různé roviny literárního textu a umět je pojmenovat.
Osnova
  • Roviny literárního textu, literární komunikace (autor - text - čtenář - kontext) Stručný nástin literární teorie Téma, žánr, vypravěč Formy podání řeči, děj, prostředí
Literatura
  • MARTINEZ, Matias a Michael SCHEFFEL. Einführung in die Erzähltheorie. 7. Aufl. München: C.H. Beck, 2007. 198 s. ISBN 9783406471308. info
  • BRENNER, Gerd. Literarische Texte und Medien : von der Analyse zur Interpretation. Edited by Bernd Schurf - Andrea Wagener. 2. Aufl. Berlin: Cornelsen, 2005. 95 s. ISBN 9783464600092. info
Výukové metody
Seminář: četba primárních textů k analýze, četba a zpracování odborných textů ke studiu literatury, excerpty, prezentace, diskuse
Metody hodnocení
povinná účast a úkoly, prezentace (excerpty), závěrečný test
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/NJ_L101