HV063 Vztahy mezi druhy umění

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Rozvrh
Út 13:00–13:50 učebna 20
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
HV063/01: Út 12:00–12:50 učebna 20, M. Sedláček
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu by měl být student schopen orientace ve světě umění v náležitých souvislostech. Cílem je získat přehled ve vztazích mezi uměleckými druhy v jednotlivých vývojových obdobích – řecké a římské umění, doba románská, gotika, renesance, baroko, rokoko, klasicismus, romantismus, výběr zásadních směrů 20. a 21. století a naučit se umělecká díla správně interpretovat. Student by měl být též schopen objektivnějšího kritického myšlení v otázce umění.
Výstupy z učení
Absolvováním tohoto předmětu by měl student získat základní orientaci v oblasti umění se zvláštním zřetelem k souvislostem a vztahům mezi druhy umění.
Student by měl být též schopen objektivnějšího kritického myšlení v otázce umění.
Student by měl získat schopnost erudovanější interpretace reprezentativní umělecká díla.
Osnova
 • Sylabus přednášek:
 • Vývojové aspekty vztahů mezi druhy umění
 • Umění v antice, raný středověk, románský sloh, gotika, renesance, baroko, klasicismus, romantismus 19. stol.
 • Sylabus semináře:
 • Základní školy, směry a hnutí v umění 20. stol.(impresionismus, secese, expresionismus, futurismus, konstruktivismus, suprematismus, dadaismus, surrealismus, minimalismus, pop art ad.);
 • Umělecký experiment, sound art, happening, performance;
 • Vztah avantgardního a postmoderního umění. Literatura: PIJOAN, J. Dějiny umění. 1.- 12. díl. Praha : Odeon, 1977-2002. GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha : MF a Argo, 1995. GOMBRICH, E. H. Umění a iluze. Praha : Odeon, 1985. ECO. U. Skeptikové a těšitelé. Praha : Svoboda 1995. PAVELKA, J. – POSPÍŠIL, I. Slovník epoch, směrů, skupin a manifestů. Brno : Georgetown, 1993. MICHELS, U. Encyklopedický atlas hudby. Praha : NLN, 2000. SMOLKA, J. A KOL. Dějiny hudby. Brno : TOGGA, 2001. BOORSTIN, D.J. Člověk tvůrce. Historie lidské imaginace. Praha : PROSTOR, 1996 KOHOUTEK, C. Hudební styly z hlediska skladatele. Praha : Panton, 1976. KOCH, WILFRIED Evropská architektura. Encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Praha : Ikar, 1998.
Literatura
 • SULLIVAN, Florence R. Creativity, technology and learning: theory for classroom practice. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. ISBN 978-1-138-78883-1.
 • WENHAM, Martin. Understanding art: a guide for teachers. Los Angeles: SAGE, 2003. ISBN 978-0-7619-7478-9.
 • WHITLEY, David S. Cave paintings and the human spirit : the origin of creativity and belief. Amherst, New York: Prometheus Books, 2009. 322 s. ISBN 9781591026365. info
 • DEMPSEY, Amy. Umělecké styly, školy a hnutí :encyklopedický průvodce moderním uměním. 1. vyd. Praha: Slovart, 2002. 304 s. ISBN 80-7209-402-5. info
 • Art, creativity, living. Edited by Lesley Caldwell. New York: Karnac Books for the Squiggle Foundation, 2000. xi, 160 p. ISBN 9781849402835. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Význam zkoumání obecné struktury hudební kompozice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: MU, 1999, B 46, č. 1, s. 75-87, 12 s. ISSN 0231-7664. info
 • KOCH, Wilfried. Evropská architektura :encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Vyd. 1. Praha: Ikar, 1998. 551 s. ISBN 80-7202-388-8. info
 • GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Translated by Miroslava Gregorová. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1992. 558 s. ISBN 8020704167. info
 • KOHOUTEK, Ctirad. Hudební kompozice :stručný komplexní pohled z hlediska skladatele. Praha: Editio Supraphon, 1989. ISBN 80-7058-150-6. info
 • GOMBRICH, E. H. Umění a iluze : studie o psychologii obrazového znázorňování. Translated by Miroslava Gregorová. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1985. 534 s. info
 • PIJOÁN, José. Dějiny umění. Translated by Jiří Pechar. Vydání první. Praha: Odeon, 1984. 300 stran. info
 • PIJOÁN, José. Dějiny umění. Translated by Libuše Macková - Hana Stašková. Vydání první. Praha: Odeon, 1977. 334 stran. info
 • HERZFELD, Friedrich. Musica nova. Translated by Bohumil Černík. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1966. 466 s. URL info
Výukové metody
Přednáška. Teoretická příprava, srovnávací analýza uměleckých děl, diskuse v hodině.
Metody hodnocení
Vstupním předpokladem ke zkoušce bude v průběhu semestru vyžadována studentova prezentace vybraného uměleckého směru 20. století s důrazem na vývojové hledisko a charakteristiku stylotvorných výrazových prostředků. Ústní zkouška na základě prostudované doporučené studijní literatury. Diskutovány budou 2 okruhy: z vývoje od antiky do 19. století a vybraný okruh z moderních směrů umění 20. století.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/HV063