SP3999 Internacionalizace oboru speciální pedagogika

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalost aj/nj/fj – dle volby studenta – středoškolská úroveň
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvoj dovedností, kompetencí a motivace ke studiu s využitím cizojazyčných zdrojů a aktivní odborné komunikaci v cizím jazyce. Důraz je kladen na aktivní zapojení studentů a zodpovědnost za rozvoj zvolených kompetencí. Účelem předmětu je podpora studentů speciální pedagogiky v rozvoji a prohlubováním oborových znalostí a dovedností v mezinárodním kontextu s využitím jazykových kompetencí světových jazyků.
Výstupy z učení
Student získá odborné znalosti o situaci studovaného oboru v zahraničí; - prohloubí si a rozšíří svou schopnost odborné komunikace v cizím jazyce; - je schopen lépe rozumět vývoji a aktuálnímu stavu oboru v mezinárodním kontextu; - umí studovat odborné texty v cizím jazyce a reagovat na odbornou komunikaci v mezinárodním prostředí.
Osnova
 • Předmět se plní různými formami. Student si ke splnění předmětu může vybrat jednu z následujících možností:
 • 1. absolvování odborného studijní předmětu (nikoli jazykového kurzu), který je na PdF MU nebo na jiných fakultách MU vyučován v cizím (světovém) jazyce. Předmět musí být tematicky zaměřen na speciální pedagogiku, pedagogiku, psychologii, sociologii nebo příbuznou disciplínu;
 • 2. účast na zahraničním studijním pobytu (např. v rámci programu Erasmus+) v rozsahu nejméně 30 dnů;
 • 3. odborná speciálně pedagogická praxe v zahraničí (např. v rámci pracovní stáže v programu Erasmus+) s min. dobou pobytu 1 měsíc;
 • 4. účast na mezinárodní letní škole v zahraničí se zaměřením na disciplíny vztahující se ke studovanému oboru v rozsahu nejméně 2 týdnů;
 • 5. napsání závěrečné práce v anglickém/německém jazyce/francouzském jazyce;
 • 6. aktivní vystoupení v cizím jazyce na vědecké konferenci či odborném semináři (např. studentská vědecká konference).
Literatura
  doporučená literatura
 • www.european-agency.org
Výukové metody
Podle zvolené aktivity (studijní pobyt, pracovní stáž, výuka atp.)
Metody hodnocení
Podle zvolené aktivity (studijní pobyt, pracovní stáž, výuka atp.)
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Povinností každého studenta je absolvovat tento předmět jednou v průběhu studia. Předmět je nabízen v každém semestru. Tedy, student jej zapisuje až v semestru, kdy hodlá některou ze zvolených aktivit plnit.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/SP3999