FC4010 Teorie chemické vazby

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 8 hodin. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. (přednášející)
Mgr. Jiří Šibor, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:50 učebna 7; a So 24. 2. 14:00–15:50 učebna 6, So 9. 3. 14:00–15:50 učebna 6, So 16. 3. 14:00–15:50 učebna 6, So 6. 4. 11:00–12:50 učebna 6
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět principům chemické vazby vycházející především z kvantové mechaniky.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět principům chemické vazby vycházející především z kvantové mechaniky.
Osnova
  • 1. týden: Elementární částice hmoty, jejich objev a vlastnosti. 2. týden: Atomové jádro. 3. týden: Radioaktivita, jaderné reakce, radionuklidy a jejich využití. 4. týden: Elektromagnetické záření a jeho využití při studiu látek. 5. týden: Modely atomu. 6. týden: Elektronový obal (atomové orbitaly a jejich základní charakteristiky, kvantová čísla, pravidla pro zaplňování orbitalů elektrony, elektronová konfigurace - základní a excitovaný stav atomu, iontu). 7. týden: Periodická soustava prvků (snahy o uspořádání prvků, periodický zákon, vlastnosti prvků na základě postavení v PSP - ionizační energie, elektronová afinita, elektronegativita). 8.-12. týden: Chemická vazba (iontová vazba, kovalentní vazba, koordinačně kovalentní vazba, kovová vazba, polarita chemické vazby, vodíková vazba, slabé vazebné interakce, vliv chemické vazby na vlastnosti látek, struktura krystalů).
Literatura
  • BRANDT, Siegmund a Hans Dieter DAHMEN. Kvantová mechanika v obrazoch. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1990, 294 s. ISBN 80-05-00629-2. info
  • DUB, Petr a Otto LITZMAN. Kvantová mechanika : pro posluhače učitelství F-Zt. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989, 202 s. ISBN 8021000945. URL info
  • KLIKORKA, Jiří, Bohumil HÁJEK a Jiří VOTINSKÝ. Obecná a anorganická chemie. 2., nezměn. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989, 592 s. info
  • GAŽO, Ján. Všeobecná a anorganická chémia. 2. upr. vyd. Bratislava: Alfa, vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, 1978, 807 s. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
kolokvium
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/FC4010