YPP_DP Diplomová práce

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/1. Individuální konzultace. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Jan Krása, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Eva Nováková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Šeráková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
YPP_DPp Diplomová práce - Projekt
Předmět si zapisuje student, který píše diplomovou práci na katedře primární pedagogiky. Typicky ve třetím semestru magisterského navazujícího studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání závěrečné práce splňující veškeré požadavky na ni kladené.
Výstupy z učení
Absolvování tohoto kurzu zajistí, že student odevzdá práci odsouhlasenou vedoucím. Student by tak měl být připraven k úspěšné obhajobě práce a seznámen s požadavky, které na něj budou kladeny státní komisí při obhajobě.
Osnova
  • Náplň tvoří individuální konzultace studenta s vedoucím diplomové práce na téma, které si student po dohodě s ním zvolil. Předpokládá se, že student pracuje na DP dle časového harmonogramu, který si stanovil, má zpracovanou alespoň část předběžné verze DP.
Literatura
  • PELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. 2. nezměněné vydání. Praha: Karolinum, 2011. 270 stran. ISBN 9788024619163. info
  • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva - Vendula Hlavatá. 2., rozš. české vyd. Brno: Paido, 2010. 261 s. ISBN 9788073151850. info
  • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 8073670402. info
Výukové metody
Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělený při odevzdání předběžné verze práce (nebo jejích částí).
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/YPP_DP