YPP_DPd Diplomová práce - Dokončení

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/1. Odevzdání DP. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Jan Krása, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Eva Nováková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Šeráková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
YPP_DP Diplomová práce
Předmět si zapisuje student, který píše diplomovou práci na katedře primární pedagogiky. Tento předmět si student zapíše na začátku semestru, ve kterém plánuje práci odevzdat.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání závěrečné práce splňující veškeré požadavky na ni kladené.
Výstupy z učení
Absolvování tohoto kurzu zajistí, že student odevzdá práci odsouhlasenou vedoucím. Student by tak měl být připraven k úspěšné obhajobě práce a seznámen s požadavky, které na něj budou kladeny státní komisí při obhajobě.
Osnova
  • Náplň tvoří individuální konzultace studenta s vedoucím diplomové práce na téma, které si student po dohodě s ním zvolil. Předpokládá se, že v závěru kurzu student odevzdá definitivní verzi diplomové práce.
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělený za dokončení práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/YPP_DPd