SP3017 ORL – Foniatrie

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/0/0. 1 blok pro kombinované studium. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. (přednášející), Mgr. Jitka Halešová (zástupce)
Garance
doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je získání základních informací týkajících se problematiky otolaryngologie a foniatrie.
Výstupy z učení
• student si osvojí základní informace týkající se problematiky ORL a foniatrie;
• umí aplikovat získané poznatky při edukaci žáků s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením.
Osnova
 • 1. Otolaryngologie:
 • Ucho: anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, nejčastější choroby a jejich léčba.
 • Nos: anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, nejčastější choroby a jejich léčba.
 • Hltan: anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, nejčastější choroby a jejich léčba.
 • Hrtan: anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, nejčastější choroby a jejich léčba.
 • 2. Foniatrie:
 • Sluch: anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, nejčastější choroby a jejich léčba.
 • Hlas: anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, nejčastější choroby a jejich léčba.
 • Řeč: anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, nejčastější choroby a jejich léčba.
Literatura
  doporučená literatura
 • ŠLAPÁK, Ivo. Kapitoly z otorhinolaryngologie a foniatrie. Brno: Paido, 1995. 45 s. ISBN 8085931133. info
  neurčeno
 • Šlapák, I., Floriánová, P. (1999) Kapitoly z otorinolaryngologie a foniatrie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido.
 • Základy otorinolaryngologie a foniatrie pro studenty speciální pedagogiky. http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/pedf/js09/orl/web/index.html
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
Písemný test obsahuje 30 otázek. Je nutných 65 % správných odpovědí.
Informace učitele
Základy otorinolaryngologie a foniatrie pro studenty speciální pedagogiky.
http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/pedf/js09/orl/web/index.html
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2022/SP3017