SP3017 ORL – Foniatrie

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/0/0. 1 blok pro kombinované studium. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. (přednášející), Mgr. Jitka Halešová (zástupce)
Poskytovatelé Specifické podpory výuky
Tereza Přichystalová (zapisovatel)
Garance
doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP3017/Kombi01: Pá 26. 4. 8:00–13:50 učebna 1, I. Šlapák
SP3017/Prez01: každý lichý čtvrtek 13:00–14:50 učebna 35, I. Šlapák
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je získání základních informací týkajících se problematiky otolaryngologie a foniatrie.
Výstupy z učení
• student si osvojí základní informace týkající se problematiky ORL a foniatrie;
• umí aplikovat získané poznatky při edukaci žáků s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením.
Osnova
 • 1. Otolaryngologie:
 • • Ucho: anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, nejčastější choroby a jejich léčba.
 • • Nos: anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, nejčastější choroby a jejich léčba.
 • • Hltan: anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, nejčastější choroby a jejich léčba.
 • • Hrtan: anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, nejčastější choroby a jejich léčba.
 • 2. Foniatrie:
 • • Sluch: anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, nejčastější choroby a jejich léčba.
 • • Hlas: anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, nejčastější choroby a jejich léčba.
 • • Řeč: anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, nejčastější choroby a jejich léčba.
Literatura
  doporučená literatura
 • ŠLAPÁK, Ivo. Kapitoly z otorhinolaryngologie a foniatrie. Brno: Paido. 45 s. ISBN 8085931133. 1995. info
  neurčeno
 • Šlapák, I., Floriánová, P. (1999) Kapitoly z otorinolaryngologie a foniatrie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido.
 • Základy otorinolaryngologie a foniatrie pro studenty speciální pedagogiky. http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/pedf/js09/orl/web/index.html
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
Písemný online test obsahuje 20 otázek. Bodová hranice je následující: A od 19 b., B od 18 b., C od 17 b., D od 15 b., E od 13 b., F od 0 b Test bude přístupný 25 minut.
Informace učitele
Základy otorinolaryngologie a foniatrie pro studenty speciální pedagogiky.
htt://is.muni.cz/pdo/1499/el/estud/pedf/js09/orl/web/index.html

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SP3017