SP3017 ORL – Foniatrie

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/0/0. 1 blok pro kombinované studium. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. (přednášející), Mgr. Jitka Halešová (zástupce)
Garance
doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP3017/Kombi01: Pá 24. 2. 8:00–13:50 učebna 50, I. Šlapák
SP3017/Prez01: každý lichý čtvrtek 13:00–14:50 učebna 50, I. Šlapák
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je získání základních informací týkajících se problematiky otolaryngologie a foniatrie.
Výstupy z učení
• student si osvojí základní informace týkající se problematiky ORL a foniatrie;
• umí aplikovat získané poznatky při edukaci žáků s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením.
Osnova
 • 1. Otolaryngologie:
 • • Ucho: anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, nejčastější choroby a jejich léčba.
 • • Nos: anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, nejčastější choroby a jejich léčba.
 • • Hltan: anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, nejčastější choroby a jejich léčba.
 • • Hrtan: anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, nejčastější choroby a jejich léčba.
 • 2. Foniatrie:
 • • Sluch: anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, nejčastější choroby a jejich léčba.
 • • Hlas: anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, nejčastější choroby a jejich léčba.
 • • Řeč: anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, nejčastější choroby a jejich léčba.
Literatura
  doporučená literatura
 • ŠLAPÁK, Ivo. Kapitoly z otorhinolaryngologie a foniatrie. Brno: Paido, 1995. 45 s. ISBN 8085931133. info
  neurčeno
 • Šlapák, I., Floriánová, P. (1999) Kapitoly z otorinolaryngologie a foniatrie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido.
 • Základy otorinolaryngologie a foniatrie pro studenty speciální pedagogiky. http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/pedf/js09/orl/web/index.html
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
Písemný online test obsahuje 20 otázek. Bodová hranice je následující: A od 19 b., B od 18 b., C od 17 b., D od 15 b., E od 13 b., F od 0 b Test bude přístupný 25 minut.
Informace učitele
Základy otorinolaryngologie a foniatrie pro studenty speciální pedagogiky.
htt://is.muni.cz/pdo/1499/el/estud/pedf/js09/orl/web/index.html

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/SP3017