SP3127 Komunikace osob s duálním smyslovým postižením – základy

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Radka Horáková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Petra Kaválková (cvičící)
Garance
PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP3127/Kombi01: So 16. 3. 8:00–13:50 učebna 53, So 18. 5. 8:00–13:50 učebna 53, P. Kaválková
SP3127/Prez01: Po 8:00–9:50 učebna 51, P. Kaválková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenta s problematikou osob s duálním smyslovým postižením, a to především s důrazem na možnosti komunikace těchto osob. Osvojí si praktické základy některých komunikačních forem a jiné si vyzkoušejí. Studenti budou schopni navrhnout postupy ve vzdělávání dětí a žáků s hluchoslepotou a budou schopni představit si rozvíjení jejich komunikačních kompetencí prostřednictvím různých forem komunikace. Studenti se seznámí s teorií a praxí rozvoje komunikačních dovedností u osob se získanou i vrozenou hluchoslepotou. Zde použijí dosud získané znalosti a dovednosti a naučí se kombinovat různé přístupy dle stupně postižení zraku a sluchu u dětí s hluchoslepotou. Budou schopni na základě dané kazuistiky vytvořit konkrétní podklady pro realizaci rozvíjení komunikačních dovedností a budou schopni o nich diskutovat s ostatními.
Výstupy z učení
- Studenti se budou orientovat v problematice péče o osoby s duálním smyslovým postižením, a to především s důrazem na možnosti komunikace těchto osob. - Studenti si osvojí praktické základy některých komunikačních forem a jiné si vyzkoušejí. - Studenti budou schopni navrhnout postupy ve vzdělávání dětí a žáků s hluchoslepotou a budou schopni zvolit vhodné strategie pro rozvoj komunikačních kompetencí osob s hluchoslepotou.
Osnova
  • Definice hluchoslepoty. Klasifikace a etiologie hluchoslepoty. Důsledky hluchoslepoty. Systém komplexní péče o jedince s hluchoslepotou. Možnosti vzdělávání u dětí a žáků s hluchoslepotou. Komunikační systémy osob s hluchoslepotou. Rozvoj komunikačních dovedností u dětí s vrozenou hluchoslepotou. Organizace osob s hluchoslepotou.
Literatura
    povinná literatura
  • HRICOVÁ, Lenka a Lenka DOLEŽALOVÁ. Hluchoslepota. In Bartoňová, M., Bytešníková, I., Vítková, M. et al. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012, s. 157-173. ISBN 978-80-7315-237-6. info
  • HORÁKOVÁ, Radka a Eva SOURALOVÁ. Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení u hluchoslepých preferujících český znakový jazyk. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008, 69 s. 1. vydání. ISBN 978-80-87153-34-5. info
  • ŠTĚRBOVÁ, Dana. Hluchoslepota : lidé s ní a kolem ní. 2. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, 103 stran. ISBN 8024414333. info
  • Perspektivy rehabilitace hluchoslepých. Edited by Stanisław Kowalik - Augustyn Bańka. Vyd. 1. Praha: Wagner Press, 2000, 133 s. ISBN 8090301908. info
Výukové metody
teoretická příprava, praktická výuka, skupinová práce, domácí příprava, diskuse
Metody hodnocení
Výroba pomůcky pro osoby s HS, seminární práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SP3127