SP3001 Sociologie pro speciální pedagogy

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/1/0. 1 blok pro kombinované studium. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Szabó Lenhartová (přednášející)
PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D., M.Sc. (pomocník)
Garance
Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP3001/Kombi01: So 30. 9. 14:00–16:50 učebna 30, So 14. 10. 16:00–18:50 učebna 50, L. Slepičková
SP3001/Prez01: každé sudé úterý 8:00–9:50 učebna 50, L. Slepičková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení studentů s problematikou sociologie z hlediska speciální pedagogiky. Na konci kurzu bude student obeznámen s následujícími tématy: Historie sociologie, základní sociologické pojmy a paradigmata, sociologie rodiny, sociologie medicíny, postmoderní společnost a její teoretikové.
Výstupy z učení
• student má znát základní poznatky z oboru sociologie
• zná různá témata, kterým se věnuje soudobé historické bádání.
Osnova
 • • Dějiny sociologie (sociologie jako věda o moderní společnosti, zakladatelé sociologie, významné postavy sociologických dějin)
 • • Základní sociologická paradigmata (strukturní funkcionalismus, interakcionismus, konstruktivismus atd.)
 • • Základní sociologické pojmy (norma a deviace, funkce a dysfunkce, stigma, exkluze, inkluze)
 • • Problematika rodiny (funkce rodiny, nukleární a rozšířená rodina, aktuální rodinné fenomény)
 • • Sociologie medicíny (medicinalizace, patologie, sociální obsah nemoci a postižení)
 • • Postmoderní společnost a její teoretikové (Bauman, Beck, Giddens).
Literatura
  povinná literatura
 • MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. info
 • KŘÍŽOVÁ, Eva. Proměny lékařské profese z pohledu sociologie. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. 142 stran. ISBN 8086429571. info
 • GOFFMAN, Erving. Stigma : poznámky k problému zvládání narušené identity. Translated by Tomáš Prášek. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 167 s. ISBN 8086429210. info
 • GOFFMAN, Erving. Stigma : poznámky k problému zvládání narušené identity. Translated by Tomáš Prášek. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 167 s. ISBN 8086429210. info
 • WINKLER, Jiří a Miloslav PETRUSEK. Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum Praha, 1997. 598 s. Academia. ISBN 80-7184-164-1. info
 • KELLER, Jan. Úvod do sociologie. In Úvod do sociologie. Praha: SLON, 1995. ISBN 80-85850-06-0. info
  doporučená literatura
 • SLEPIČKOVÁ, Lenka a Helena VAĎUROVÁ. Sociální inkluze osob s postižením. In PANČOCHA, Karel, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ et al. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 23-49. ISBN 978-80-210-6306-8. info
 • BAUMAN, Zygmunt a Tim MAY. Myslet sociologicky : netradiční uvedení do sociologie. Translated by Jana Ogrocká. Druhé vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 2010. 239 stran. ISBN 9788074190261. info
 • BÁRTLOVÁ, Sylva. Sociologie medicíny a zdravotnictví. 6., přepracované a doplně. Praha: Grada Publishing, 2005. 188 stran. ISBN 8024711974. info
 • KELLER, Jan. Dvanáct omylů sociologie. In Dvanáct omylů sociologie. Praha: SLON, 1995. ISBN 80-85850-09-5. info
 • GOFFMAN, Erving. Asylums :essays on the social situation of mental patients and other inmates. 1st pub. London: Penguin Books, 1991. 336 s. ISBN 0-14-013739-4. info
  neurčeno
 • PANČOCHA, Karel, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 272 s. ISBN 978-80-210-6306-8. info
 • NOVOSAD, Libor. Tělesné postižení jako fenomén i životní realita : diskurzivní pohledy na tělo, tělesnost, pohyb, člověka a tělesné postižení. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. 166 s. ISBN 9788073678739. URL info
 • MURPHY, Robert Francis. Umlčené tělo. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. 188 s. ISBN 8085850982. info
Výukové metody
přednáška, diskuse
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemným testem (65% správných odpovědí minimum, uzavřené otázky).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/SP3001