NJ_G311 Cvičení z německé syntaxe

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 12 hodin v kombinované formě. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_G311/Kombi01: Pá 23. 2. 10:00–11:50 učebna 55, Pá 8. 3. 10:00–11:50 učebna 55, Pá 22. 3. 10:00–11:50 učebna 55, Pá 12. 4. 10:00–11:50 učebna 55, Pá 26. 4. 10:00–11:50 učebna 55, Pá 10. 5. 10:00–11:50 učebna 55, H. Peloušková
NJ_G311/Prez01: Út 9:00–10:50 učebna 67, H. Peloušková
Předpoklady
- Vertiefung und praktische Anwendung systematischer Kenntnisse über den deutschen Satz - Produktion grammatikalisch korrekter deutscher Sätze - - - Entwicklung der Fähigkeit, Parallelen und Unterschiede der tschechischen und deutschen Satzstrukturen zu reflektieren
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Am Ende dieses Kurses verfügen die Studierenden über einen systematischen Überblick über die Strukturen des deutschen Satzes, sind fähig, diese mit dem Tschechischen zu vergleichen und sind fähig grammatisch richtige deutsche Sätze zu bilden.
Výstupy z učení
Am Ende dieses Kurses verfügen die Studierenden über einen systematischen Überblick über die Strukturen des deutschen Satzes, sind fähig, diese mit dem Tschechischen zu vergleichen und sind fähig grammatisch richtige deutsche einfache Sätze zu bilden.
Osnova
 • 1.Grundbegriffe und Grundverfahren der Syntax 2. Satzarten 3. Satztypen 4. Der einfache Satz (Prädikat, Ergänzungen, Angaben, Attribute) 5. Satzbaupläne 6. Satzgliedstellung 7. Die Satzverbindung (inhaltliche Beziehunhen zwischen den Hauptsätzen, Konjunktionen, Satzgliedstellung) 8. Das Satzgefüge (Subjekt-, Objekt-, Attribut- und Angabesätze: temporal-, Modal-, Kausal-, Lokalsätze).
Literatura
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. Leitfaden zur Syntax des einfachen Satzes. Kurz gefasste Theorie mit Übungen und Ergänzungsmaterialien. první. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 68 s. ISBN 978-80-210-4889-8. info
 • e-learningový kurz v prostředí Moodle: Syntax současné němčiny
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. Leitfaden zur Syntax des zusammengesetzten Satzes. Kurz gefasste Theorie mit Übungen. 2. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 48 s. ISBN 978-80-210-5119-5. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. Německo-český a česko-německý slovníček základních gramatických termínů. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2005. 43 s. ISBN 80-210-3626-5. info
 • EISENBERG, Peter. Duden :Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. 6. neu bearb. Auflage. Mannheim: Dudenverlag, 1998. 912 s. ISBN 3-411-04046-7. info
 • GÖTZE, Lutz a Ernest W. B. HESS-LÜTTICH. Knaurs Grammatik der deutschen Sprache :Sprachsystem und Sprachgebrauch. München: Knaur, 1989. 624 s. ISBN 3-426-26421-8. info
 • ENGEL, Ulrich. Deutsche Grammatik. 2. veb. Aufl. Heidelberg: Julius Groos Verlag, 1988. 888 s. ISBN 3-87276-600-7. info
 • HELBIG, Gerhard a Joachim BUSCHA. Deutsche Grammatik : ein Handbuch für den Ausländerunterricht. 8., neubearbeitete Aufl. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, 1984. 737 s. info
Výukové metody
Seminar
Metody hodnocení
Zwischentests
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/NJ_G311