RJ1055 Seminář z morfologie ruštiny 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. v kombinovaném studiu 12 hodin. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RJ1055/01: St 15:00–15:50 respirium (5. nadzemní podlaží), A. Sokolova
RJ1055/02: Pá 12. 3. 12:00–13:50 respirium (4. nadzemní podlaží), Pá 16. 4. 16:00–17:50 učebna 7, Pá 30. 4. 14:00–15:50 učebna 51, Pá 14. 5. 8:00–9:50 učebna 4, A. Sokolova
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seminář z morfologie 2 je tematicky spojen s předmětem morfologie ruštiny 2 (RJ1004). Studenti se zabývají morfologickým systémem jazyka prakticky (sady cvičení, jazykový rozbor jednotlivých gramatických jevů).
Výstupy z učení
Na konci kurz student bude schopen:
- definovat probrané slovní druhy;
- určit gramatické kategorie probraných slovních druhů;
- pojmenovat základní gramatické rysy číslovek, sloves a dalších slovních druhů;
- skloňovat číslovky, časovat slovesa;
- provádět komparační jazykový rozbor;
- správně používat číslovky, slovesa (přechodníky/přídavná jména slovesná) v písemném a ústním projevu.
Osnova
 • 1. Číslovky základní, druhové a řadové.
 • 2. Neurčité číslovky, číselné výrazy.
 • 3. Slovnědruhová charakteristika ruského slovesa. Slovesné tvary určité a neurčité.
 • 4. Morfologické kategorie sloves: kategorie osoby, čísla, času, slovesného způsobu.
 • 5. Slovesa I. a II. časování.
 • 6. Kategorie vidu. Tvoření vidových korelací.
 • 7. Kategorie způsobu. Rozkazovací způsob. Podmiňovací způsob.
 • 8. Slovesné tvary neurčité – příčestí, přechodníky a jejich morfologické kategorie.
 • 9. Příslovce a predikativa, jejich slovnědruhová charakteristika. Stupňování příslovcí.
 • 10. Předložky. Komparace ruských a českých předložek.
 • 11. Spojky. Částice. Citoslovce.
 • 12. Shrnutí a opakování probraného učiva.
Literatura
  doporučená literatura
 • GLAZUNOVA, O. I. Grammatika russkogo jazyka v upražnenijach i kommentarijach. Morfologija. Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2000, 424 s. ISBN 5-86547-136-8.
 • DOLEŽELOVÁ, Eva. Lekcii po morfologii russkogo jazyka. 2. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 159 s. ISBN 978-80-210-6232-0. info
 • VOBOŘIL, Ladislav. Praktická cvičení z ruštiny pro filology-překladatele : (výklad a cvičení). 1. vydání. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2015. 153 stran. ISBN 9788024444918. info
 • VOBOŘIL, Ladislav. Praktická cvičení z ruštiny pro filology-překladatele : (výklad a cvičení). 1. vydání. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2015. 169 stran. ISBN 9788024444505. info
Výukové metody
Semináře. Docházka je evidována (absence musí být řádně omluveny).
Metody hodnocení
Plnění domácích úkolů.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
1. Interaktivní osnovy předmětu RJ1004: https://is.muni.cz/auth/el/ped/jaro2018/RJ1004/______2.qwarp. 2. Morfologický slovník A. Zalizňaka: http://morfologija.ru/.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/RJ1055