HV227 Hra na nástroj a hlasová výchova 2

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Kábelová (cvičící)
MgA. Jiří Klecker, DiS. (cvičící)
prof. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. BcA. Bc. Lenka Kučerová, DiS., Ph.D. et Ph.D., MBA, LL.M. (cvičící)
MgA. Marek Olbrzymek, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Vladimír Richter (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
HV227/OS01: Po 12:00–12:50 kancelář vyučujícího, J. Kučerová
HV227/OS02: St 11:00–11:50 kancelář vyučujícího, J. Kučerová
HV227/OS03: St 16:00–16:50 kancelář vyučujícího, L. Kučerová
HV227/OS04: St 14:00–14:50 kancelář vyučujícího, L. Kučerová
HV227/OS05: Út 9:00–9:50 kancelář vyučujícího, L. Kučerová
HV227/OS06: Út 8:00–8:50 kancelář vyučujícího, L. Kučerová
HV227/OS07: Út 10:00–10:50 kancelář vyučujícího, L. Kučerová
HV227/OS08: Po 13:00–13:50 kancelář vyučujícího, L. Kučerová
HV227/OS09: Po 14:00–14:50 kancelář vyučujícího, P. Hala
HV227/OS10: Po 8:00–8:50 kancelář vyučujícího, P. Hala
HV227/OS11: Čt 12:00–12:50 kancelář vyučujícího, J. Klecker
HV227/01: Čt 12:00–12:50 kancelář vyučujícího, M. Kábelová
HV227/02: Út 14:00–14:50 kancelář vyučujícího, M. Kábelová
HV227/03: Út 11:00–11:50 kancelář vyučujícího, M. Kábelová
HV227/04: Čt 13:00–13:50 kancelář vyučujícího, M. Kábelová
HV227/05: Út 8:00–8:50 kancelář vyučujícího, M. Kábelová
HV227/06: Út 9:00–9:50 kancelář vyučujícího, V. Richter
HV227/07: Po 14:00–14:50 kancelář vyučujícího, V. Richter
HV227/08: Čt 9:00–9:50 kancelář vyučujícího, M. Kábelová
HV227/09: Čt 15:00–15:50 kancelář vyučujícího, M. Kábelová
HV227/10: Čt 8:00–8:50 kancelář vyučujícího, M. Kábelová
HV227/11: Čt 14:00–14:50 kancelář vyučujícího, M. Kábelová
Předpoklady
HV226 Klavír a zpěv 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, aby byl student schopen interpretace skladeb různých stylových období, s důrazem na schopnost odlišit specifické rysy různých podob hudebního jazyka. Cílem je, aby student získal schopnost hrát stylizovaný doprovod písní, vytvářet předehru a dohru k písním. Na konci tohoto kurzu bude student schopen na základě vybudovaného systému dovedností a návyků v pěvecké technice ovládat metodické základy pro pedagogickou práci s hlasem dětí i dospělých.
Výstupy z učení
Student je schopen interpretovat drobná díla z oblasti světové klavírní tvorby různých epoch, je schopen improvizovat doprovod lidových i umělých písní. Na konci tohoto kurzu bude student schopen na základě vybudovaného systému dovedností a návyků v pěvecké technice ovládat metodické základy pro pedagogickou práci s hlasem dětí i dospělých.
Osnova
  • Stupnice, rozložené akordy, etudy, kadence, interpretace hudebního díla L. van Beethoven: Sonatina G dur, 1. věta, nebo J. S. Bach: Preludium F dur BWV 927. Doprovod 20 lidových nebo umělých písní. Vytváření předehry, mezihry a dohry k písním. Hra hlasových cvičení: stoupající chromatická modulace do všech tónin. Součástí výuky je přehrávka před komisí vyučujících, na níž student zahraje jednu ze dvou výše uvedených povinných přednesových skladeb a jednu lidovou píseň v rychlém tempu. 1. Stupnice 2. Akordy 3. Etudy 4. Přednesová skladba 5. Principy vytváření předehry, mezihry a dohry k písním 6. Hlasová cvičení 7. Doprovod k lidové písni č. 1 – 4 8. Doprovod k lidové písni č. 5 – 8 9. Doprovod k lidové písni č. 9 – 12 10. Doprovod k lidové písni č. 13 – 15 11. Doprovod k lidové písni č. 16 – 18 12. Doprovod k lidové písni č. 19 – 20 Dechová, artikulační a pěvecká technická cvičení, nácvik žeberně – bráničního dýchání, pěvecký postoj, nácvik správného tvoření tónu, výslovnost vokálů ve střední hlasové poloze, spojování konsonant a vokálů, cvičení k navození tónu hlavového rejstříku, procvičování pěvecké techniky na zpěvu lidových písní. .
Výukové metody
Praktická cvičení, konzultace, studium doporučené hudební literatury
Metody hodnocení
Student přehraje studovanou literaturu (L. van Beethoven: Sonatina G dur, 1. věta, nebo J. S. Bach: Preludium F dur BWV 927), doprovod 20 lidových písní s předehrou, mezihrou a dohrou. Hra hlasových cvičení: stoupající chromatická modulace do všech tónin. Domácí příprava. Povinnost navštěvovat výuku. praktická a teoretická zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/HV227