HV228 Hra na nástroj a hlasová výchova 3

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Kábelová (cvičící)
MgA. Jiří Klecker, DiS. (cvičící)
prof. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. BcA. Bc. Lenka Kučerová, DiS., Ph.D. et Ph.D., MBA, LL.M. (cvičící)
MgA. Marek Olbrzymek, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Vladimír Richter (cvičící)
Mgr. Miloš Šmerda (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
HV228/01: Út 11:00–11:50 kancelář vyučujícího, Čt 10:00–10:50 kancelář vyučujícího, M. Kábelová, J. Klecker
HV228/02: Út 14:00–14:50 kancelář vyučujícího, Čt 11:00–11:50 kancelář vyučujícího, M. Kábelová, J. Klecker
HV228/03: Po 10:00–10:50 kancelář vyučujícího, Po 12:00–12:50 kancelář vyučujícího, M. Kábelová, J. Klecker
HV228/04: Út 10:00–10:50 kancelář vyučujícího, St 11:00–11:50 kancelář vyučujícího, M. Kábelová, J. Klecker
HV228/05: Po 12:00–12:50 kancelář vyučujícího, Út 8:00–8:50 kancelář vyučujícího, M. Kábelová, J. Kučerová
HV228/06: Po 11:00–11:50 kancelář vyučujícího, St 15:00–15:50 kancelář vyučujícího, M. Kábelová, J. Kučerová
HV228/07: St 12:00–12:50 kancelář vyučujícího, Čt 14:00–14:50 kancelář vyučujícího, J. Kučerová, M. Olbrzymek
HV228/08: Po 14:00–14:50 kancelář vyučujícího, Út 12:00–12:50 kancelář vyučujícího, J. Kučerová, M. Olbrzymek
HV228/09: Po 13:00–13:50 kancelář vyučujícího, St 12:00–12:50 kancelář vyučujícího, J. Kučerová, M. Olbrzymek
HV228/10: Po 9:00–9:50 kancelář vyučujícího, Čt 11:00–11:50 kancelář vyučujícího, L. Kučerová, M. Olbrzymek
HV228/11: Út 13:00–13:50 kancelář vyučujícího, St 14:00–14:50 kancelář vyučujícího, L. Kučerová, M. Olbrzymek
HV228/12: Po 15:00–15:50 kancelář vyučujícího, Út 10:00–10:50 kancelář vyučujícího, L. Kučerová, M. Olbrzymek
HV228/13: Út 13:00–13:50 kancelář vyučujícího, St 9:00–9:50 kancelář vyučujícího, P. Hala, V. Richter
HV228/14: Po 10:00–10:50 kancelář vyučujícího, Po 13:00–13:50 kancelář vyučujícího, P. Hala, V. Richter
Předpoklady
HV227 Klavír a zpěv 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vypěstovat u studentů schopnost stylizovat doprovod lidové nebo umělé písně opatřené akordickými značkami způsobem, který koresponduje s charakterem melodické linie a funkcí písně. Od počátku je kladen důraz na skutečnost, že jednu a tutéž melodii je možné doprovázet různým způsobem. Cílem je, aby byl student schopen zahrát dvě skladby dle vlastního výběru a v souladu s jeho technickou úrovní. Na konci tohoto kurzu bude student schopen použít systém dovedností a návyků v pěvecké technice a porozumět metodickým základům pro pedagogickou práci s hlasem dětí i dospělých.
Výstupy z učení
Schopnost stylizovat doprovod lidové nebo umělé písně opatřené akordickými značkami způsobem, který koresponduje s charakterem melodické linie a funkcí písně. Student je schopen zahrát dvě skladby dle vlastního výběru a v souladu s jeho technickou úrovní. Na konci tohoto kurzu bude student schopen použít systém dovedností a návyků v pěvecké technice a porozumět metodickým základům pro pedagogickou práci s hlasem dětí i dospělých.
Osnova
  • 1. – 2. Opěrné písně pro tonální metodu písňovou 3. První přednesová skladba 4. Používání mimotonálních dominant v doprovodu lidových písní 5. Druhá přednesová skladba 6. Doprovod k lidové písni č. 1 – 3 7. Doprovod k lidové písni č. 4 – 5 8. Doprovod k lidové písni č. 6 – 8 9. Doprovod k lidové písni č. 9 – 11 10. Doprovod k lidové písni č. 12 – 15 11. Doprovod k lidové písni č. 16 – 18 12. Doprovod k lidové písni č. 19 – 20 1. Dechová cvičení 2. Upevňování žeberně – bráničního typu dýchání 3. Hlasová cvičení 4. Hlavový rejstřík 5. Artikulační cvičení 6. Měkké nasazení tónu 7. Vyrovnávání vokálů 8. Spojování konsonant a vokálů 9. Procvičování legata 10. Rozšiřování hlasového rozsahu 11. Technická hlasová cvičení na rozezpívání dětí
Literatura
  • Český zpěvník : 500 lidových písní českých, moravských a slezských. Edited by Karel Plicka. V Praze: Družstevní práce, 1940.
Výukové metody
Praktická cvičení.
Metody hodnocení
Student přehraje studované skladby a připravené doprovody 20 lidových nebo umělých písní s transpozicemi o libovolnou sekundu a tercii nahoru a dolů. Domácí příprava, studenti jsou povinni navštěvovat výuku. praktická zkouška - presentace repertoáru
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/HV228