SP2982 Reflektivní seminář 2

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 2 bloky pro kombinované studium. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Petra Röderová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP2982/Kombi01: So 17. 9. 8:00–10:50 Virtuální místnost, So 17. 12. 16:00–18:50 Virtuální místnost, B. Bazalová, I. Bytešníková, L. Doležalová, P. Röderová, V. Vojtová, D. Zámečníková
SP2982/01: Út 8:00–9:50 učebna 52, kromě Út 25. 10., B. Bazalová, I. Bytešníková, L. Doležalová, P. Röderová, V. Vojtová, D. Zámečníková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je sdílení poznatků z praxe. Studentky a studenti reflektují aktuální zkušenosti ze speciálněpedagogického prostředí. Cílem předmětu je příprava na profesi, v předmětu bude diskutován vztah speciálněpedagogické praxe k ostatním společenskovědním oborům a možnosti využívání speciálněpedagogických poznatků v práci pedagoga.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student/ka schopen/schopna rozumět obsahu a terminologii pedagogického terénu; uplatnit principy sebereflexe v praxi.
Osnova
 • • Přístupy a podpora žáků se SVP.
 • • Legislativní opatření.
 • • Pedagogická podpora.
 • • Speciálněpedagogický terén.
 • • Příprava záznamových archů.
 • • Administrativa na pracovišti.
 • • Příprava na chronologické zaznamenávání údajů o práci s žáky.
Literatura
  povinná literatura
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Jarmila PIPEKOVÁ. Manuál pro pedagogickou praxi: teorie a praxe. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 141 s. ISBN 978-80-210-5497-4. info
  neurčeno
 • POKORNÝ, Jiří. Manuál tvořivé komunikace. 2. přeprac. a dopl. vyd. Brno: Cerm, 2004. 300 s. ISBN 8072043307. info
Výukové metody
seminář, diskuze, reflexe průběžných záznamů z praxe
Metody hodnocení
zápočet za zpracování průběžných záznamů z praxe
Navazující předměty
Informace učitele
https://www.ped.muni.cz/specped/
Informace o podmínkách praxí na https://www.ped.muni.cz/specped/
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/SP2982