HTP014 Vztahy mezi jednotlivými druhy umění 1

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Předpoklady
Základy estetiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Daný předmět je zaměřen na charakteristiku a komparaci jednotlivých druhů umění (architektura, malířství, sochařství, literatura a hudba) v rámci daných vývojových období, na specifika a analogie jejich vyjadřovacích prostředků a vzájemných souvislostí. Zvláštní zřetel je kladen na analýzu výrazových prostředků (znaků) konkrétních uměleckých děl zpracovávajících stejný nebo obdobný námět a na problematiku interpretace uměleckého díla obecně.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu student získá komplexnější pohled na jednotlivé druhy umění v rámci epoch, stylů a směrů ve vzájemných souvislostech.
Osnova
 • Charakteristika a komparace jednotlivých druhů umění (architektura, malířství, sochařství, literatura a hudba) v rámci daných vývojových období. Kurz v tomto semestru je zaměřen na umělecké styly, školy a hnutí od antiky po romantismus.
 • Specifika a analogie jejich vyjadřovacích prostředků a vzájemných souvislostí.
 • Analýza výrazových prostředků konkrétních uměleckých děl zpracovávajících stejný nebo obdobný námět.
 • Problematika interpretace uměleckých děl obecně.
 • Vývoj umění v linii antika - umění 19. století.
Literatura
  povinná literatura
 • GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Translated by Miroslava Gregorová. Vyd. v češtině 2. (rev.),. Praha: Argo, 1997. 683 s. ISBN 8072031430. info
 • GOMBRICH, E. H. Umění a iluze : studie o psychologii obrazového znázorňování. Translated by Miroslava Gregorová. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1985. 534 s. info
 • PANOFSKY, Erwin. Význam ve výtvarném umění. Edited by Lubomír Konečný. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1981. 372 s. info
  neurčeno
 • READ, Herbert Edward. The Arts and Man: a World View of the Role and Functions of the Arts in Society. Paris: Unesco, 1969.
 • SHAWKAT, Sabah. The art of structural design. Brno: Tribun EU, 2017. ISBN 978-80-263-1161-4.
 • PIJOÁN, José. Dějiny umění. Translated by Jiří Kasl - Ladislav Štindl. Vyd. 1. V Praze: Knižní klub, 2000. 262 s. ISBN 8071767646. info
 • PIJOÁN, José. Dějiny umění. Translated by Jiří Pechar. Vyd. 4., v Knižním klubu 1. V Praze: Knižní klub, 2000. 300 s. ISBN 8071767646. info
 • PIJOAN, José. Dějiny umění. 8 [Pijoan, 2000]. Translated by Dagmar Halasová - František Xaver Halas. Vyd. 4., v Knižním klubu 1. V Praze: Knižní klub, 2000. 364 s. : i. ISBN 80-242-0216-68. info
 • PIJOAN, José. Dějiny umění. 9 [Pijoan, 2000]. Translated by Miloslava Neumannová. Vyd. 4., v Knižním klubu 1. V Praze: Knižní klub, 2000. 334 s. : i. ISBN 80-242-0217-49. info
 • PIJOAN, José. Dějiny umění. 7 [Pijoan, 1999]. Translated by Miloslava Neumannová. Vyd. 4., v Knižním klubu 1. V Praze: Knižní klub, 1999. 348 s. : i. ISBN 80-242-0140-27. info
Výukové metody
Teoretická příprava. Srovnávací analýza.
Metody hodnocení
Zápočet. Seminární práce na dohodnuté téma na základě prostudované doporučené literatury (10-15 stran).
Navazující předměty
Informace učitele
Doporučená literatura: AUERBACH, E. Mimesis. Praha: Mladá fronta, 1998. BERNARDOVÁ, E. Moderní umění : 1905-1945. Praha: PASEKA, 2000. BOORSTIN, D. J. Člověk tvůrce. Historie lidské imaginace. Praha: PROSTOR, 1996. DEMSEYOVÁ, A. Umělecké styly, školy a hnutí. Slovart, 2002. ECO, U. A Theory of Semiotics, Bloomington : IUP, 1976. ECO, U. Skeptikové a těšitelé. Praha: Svoboda, 1995. ECO, U. Šest procházek literárními lesy. Olomouc: Votobia, 1997. FRANCASTEL, P. Malířství a společnost. Brno: Barrister a Principal, 2004. GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha: MF a Argo, 1995. GOMBRICH, E. H. Umění a iluze. Praha: Odeon, 1985. HERZFELD, F. Musica nova. Praha: Mladá fronta, 1966. KOHOUTEK, C. Hudební styly z hlediska skladatele. Praha: Panton, 1976. KOCH, W. Evropská architektura. Encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Praha: Ikar, 1998. MICHELS, U. Encyklopedický atlas hudby. Praha: NLN, 2000. NAVRÁTIL, M. Nástin vývoje evropské hudby 20. století. Ostrava: Montanex, 1993. PIJOAN, J. Dějiny umění. 1.- 11. díl. Praha: Odeon, 1977-2000. SMOLKA, J. a kol. Dějiny hudby. Brno: TOGGA, 2001.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/HTP014