SP2481 Odborná praxe souvislá 1 – MP-PAS

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
2 týdny. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (cvičící)
Bc. Eliška Bařina Barochová (pomocník)
Mgr. Jitka Halešová (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
NOW ( SP2981 Reflektivní seminář 1 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je provádět asistentské práce na přiděleném pracovišti pod supervizí určeného pracovníka, sledovat metody práce, sledovat metody práce speciálního pedagoga v rámci pracoviště.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu je student schopen osvojit si základní dovednosti vztahující se ke složkám práce speciálního pedagoga, je schopen reflektovat klima navštíveného zařízení.
Osnova
  • Odborná praxe souvislá je zaměřena na asistentské práce na zvoleném pracovišti pod supervizí určeného pracovníka, hospitace, výstupy a speciálně pedagogickou diagnostiku.
Literatura
    doporučená literatura
  • MALEŇÁKOVÁ, Šárka a Vlasta VILÍMOVÁ. Pedagogická praxe - cesta od teorie k realitě. In Pedagogická praxe a oborové didaktiky. Brno: MSD spol. s.r.o., 2008. s. 262-265, 4 s. ISBN 978-80-7392-052-4.
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogická praxe. Brno: MSD s.r.o., 2005. 128 s. Empirické studie, svazek 1. ISBN 80-86633-30-6. info
Výukové metody
Odborná praxe souvislá.
Metody hodnocení
2 týdny odborná praxe souvislá, zápočet
Navazující předměty
Informace učitele
O průběhu praxe je student povinen vést záznamy dle požadavků na webu katedry a vložit je do Odevzdávárny.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023.