ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogická praxe. Brno: MSD s.r.o. 128 s. Empirické studie, svazek 1. ISBN 80-86633-30-6. 2005.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pedagogická praxe.
Název anglicky Pedagogical Training Practice
Autoři ŠIMONÍK, Oldřich (203 Česká republika, garant).
Vydání Brno, 128 s. Empirické studie, svazek 1, 2005.
Nakladatel MSD s.r.o.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/05:00012404
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 80-86633-30-6
Klíčová slova anglicky Pedagogical Training Practice; undergraduate teacher training
Štítky Pedagogical Training Practice, undergraduate teacher training
Změnil Změnil: prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc., učo 106. Změněno: 29. 5. 2009 13:46.
Anotace
Pregraduální pedagogická praxe studentů učitelství. Orientační šetření směřovalo do dvou oblastí: 1. Nepovinné pedagogické aktivity studentů před nástupem na fakultu a v průběhu studia na fakultě: forma, rozsah a zaměření těchto aktivit. 2. Povinná pedagogická praxe v průběhu studia: příprava studentů na pedagogickou praxi, reakce cvičných učitelů základních škol, fakultních učitelů (oborových didaktiků) a ostatních praktikujících studentů na některé vybrané činnosti studenta v průběhu praxe: stanovení adekvátních cíl vyu.h., navázání kontaktu, komunikace a jednání s žáky, vhodná motivace žáků,stanovení (výběr) učiva hodiny, aktivita - pasivita žáků, práce s učebnicí, prac. sešitem aj. použité vyuč. metody a prostředky, správné časové rozvržení hodiny řízení vyučovací hodiny zkoušení a hodnocení žáků individuální přístup k žákům využívání vých. momentů ve výuce řešení kázeňských problémů Pedagogické praxe v učitelských studijních programech mají ve srovnání s praxemi v jiných vysokoškolských studijních programech mnohem významnější roli.
Anotace anglicky
The study consists of two basic parts a theoretical part and research. The theoretical part entitled Pedagogical Training Practice in the Context of the Undergraduate Teacher Education embraces an outline of the im-plementation of undergraduate teacher training in the Czech Republic, characterizes undergraduate teacher education as one of the phases in the life-long professional development of teachers, deals with the issues of the relationship between theory and practice and with the role of pedagogical training in the preparation of future teachers. The research puts forward the results of a research project carried out in 2003 and 2004 and brings data about the so-called optional and compul-sory student teaching practice. The research is oriented particularly to determining and verifying the reactions of the faculty, basic school teachers and students-classmates to the following activities: defining adequate aims and objectives of lessons establishing of rapport and communication dealing with pupils appropriate motivation of pupils specifying (selecting) lesson content activity passivity of pupils working with textbooks, workbooks, etc. employed learning methods and means appropriate lesson timing lesson management assessment and evaluation of pupils individual approach to pupils exploitation of educational moments in teaching solving disciplinary problems The research results confirmed that basic school mentors exert signifi-cant impact on shaping the didactic skills of the future teachers.
Návaznosti
GA406/03/1349, projekt VaVNázev: Intervence do procesu rozvíjení pedagogických dovedností studentů učitelství v průběhu jejich praxe na fakultní škole
Investor: Grantová agentura ČR, Intervence do procesu rozvíjení pedagogických dovedností studentů učitelství v průběhu jejich praxe na fakultní škole
VytisknoutZobrazeno: 15. 4. 2024 00:56