Jak byly údaje získány.

Učitelství odborných předmětů pro střední školy (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:FC6001 Úvod do oborových didaktik • 100 %
PdF:FC6002 Specifika výuky na SOŠ a SOU • 100 %
PdF:FC6003 Orientace v tržním hospodářství • 100 %
PdF:SZ6050 Učitelská praxe 1 • 98 %
PdF:FC6101 Chemické látky v praxi • 97 %
PdF:SZ6056 Reflexe praxe • 97 %
PdF:SZ6049 Pedagogická psychologie • 86 %
PdF:FC6601 Výživa a hygiena potravin • 76 %
PdF:FC8007 Klíčové kompetence v technických a odborných předmětech • 66 %
PdF:FC6300 Úvod do studia - Obchod a služby • 59 %
PdF:JVK012 Angličtina pro pedagogy II • 52 %
PdF:FC8003 Neudržitelný rozvoj lidstva 1 • 24 %
PdF:FC8009 Digitální gramotnost • 24 %
PdF:JVK032 Němčina pro pedagogy II • 22 %
PdF:FC6201 Fyzikální principy techniky • 21 %
PdF:FC6200 Úvod do studia - Technické obory • 19 %
PdF:FC6500 Úvod do studia - Zdravotnické obory • 19 %
PdF:JVK042 Ruština pro pedagogy II • 12 %
2. semestr
PdF:FC6004 Didaktika odborných předmětů • 100 %
PdF:FC6006 Daňový systém ČR • 100 %
PdF:FC6817 Samostatný vzdělávací projekt SŠ • 100 %
PdF:FC6005 Personální management • 98 %
PdF:UO6005 Učitelská praxe 2 • 98 %
PdF:SZ6051 Školní pedagogika • 96 %
PdF:FC_DPP Diplomová práce - Projekt • 83 %
PdF:FC6602 Technologie potravin • 77 %
PdF:FC6011 Internacionalizace studia Učitelství odborných předmětů pro SŠ • 58 %
PdF:FC6301 Odívání a základy textilní výroby • 56 %
PdF:FC6814 Základy společenského chování • 48 %
PdF:FC6202 Fyzikální základy nauky o materiálech • 21 %
PdF:FC6203 Aplikovaná elektrotechnika • 21 %
PdF:FC6010 Řízení kvality obchodu a služeb • 19 %
PdF:FC6104 Oborové kompendium • 19 %
PdF:FC6206 Aplikovaná elektronika a komunikace • 17 %
PdF:FC6501 Principy lékařské techniky • 17 %
2. ročník
3. semestr
PdF:UO6006 Učitelská praxe 3 • 98 %
PdF:FC6007 Strategický marketing a management • 96 %
PdF:FC6009 Obchodní právo • 96 %
PdF:UO6004 Reflexe praxe 2 • 96 %
PdF:FC6102 Ekologické aspekty lidské činnosti • 95 %
PdF:FC6008 Seminář z didaktiky odborných předmětů • 94 %
PdF:FC6103 Tvorba výukových programů a multimediálních distančních opor • 93 %
PdF:SZ6052 Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele • 91 %
PdF:FC_DP Diplomová práce • 80 %
PdF:SZ6054 Inkluzivní vzdělávání • 63 %
PdF:FC6302 Ekonomika a finanční řízení podniku • 62 %
PdF:FC6304 Zbožíznalství • 62 %
PdF:FC6303 Podstata fungování provozoven služeb • 60 %
PdF:FC8009 Digitální gramotnost • 40 %
PdF:SZ6053 Školský a školní management • 36 %
PdF:FC6502 Léčivé rostliny • 19 %
PdF:FC6503 Zdravotní prevence a epidemiologie • 19 %
PdF:FC_DPP Diplomová práce - Projekt • 14 %
PdF:FC6204 Povrchové úpravy materiálů • 14 %
PdF:FC6205 Metrologie • 12 %
4. semestr
PdF:FC6104 Oborové kompendium • 91 %
PdF:FC_DPD Diplomová práce - Dokončení • 89 %
PdF:FC6010 Řízení kvality obchodu a služeb • 89 %
PdF:FC6305 Spotřební a kosmetická chemie • 62 %
PdF:FC6011 Internacionalizace studia Učitelství odborných předmětů pro SŠ • 49 %
PdF:FC6504 Pečovatelské služby • 18 %
PdF:FC_DP Diplomová práce • 13 %

Údaje byly předpočítány: 12. 6. 2021 11:32

Všechny obory fakulty