FC3004 Obecná chemie

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
3/0/0. 12 hodin. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr. (přednášející)
Mgr. Jana Horská, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Rozvrh
Čt 17:00–19:50 učebna 7
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- rozumět základním poznatkům o stavbě hmoty a struktuře látek
- rozumět základním vztahům mezi strukturou látek a jejich chemickými a fyzikálně chemickými vlastnostmi
- rozumět základním poznatkům o chemické vazbě a o skupenských stavech látek.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- rozumět základním poznatkům o stavbě hmoty a struktuře látek
- rozumět základním vztahům mezi strukturou látek a jejich chemickými a fyzikálně chemickými vlastnostmi
- rozumět základním poznatkům o chemické vazbě a o skupenských stavech látek.
Osnova
 • 1. týden: Postavení chemie v systému věd. Stavba hmoty. Základní chemické zákony.
 • 2. týden: Hmotnost, množství a složení látek a soustav. Roztoky.
 • 3. týden: Jádro atomu, radioaktivita, jaderné reakce.
 • 4. týden: Modely atomu. Elektronový obal atomu, atomové orbitaly, výstavba elektronového obalu, vznik iontů.
 • 5. týden: Periodický systém prvků.
 • 6. týden: Vlnově-mechanický výklad chemické vazby. Kovalentní vazba, molekulové orbitaly.
 • 7. týden: Víceatomové molekuly. Lokalizace vazeb. Polarita vazeb. Vlastnosti kovalentních sloučenin.
 • 8. týden: Koordinační sloučeniny. Iontová vazba. Vlastnosti iontových sloučenin, elektrolyty.
 • 9. týden: Kovy. Slabé vazebné interakce. Vodíkové můstky. Vazba v biopolymerech, jejich struktura.
 • 10. týden: Skupenské stavy látek.
 • 11. týden: Základy chemické termodynamiky. Základy termochemie.
 • 12. týden: Fázové rovnováhy. Chemická rovnováha a její ovlivnění.
Literatura
  povinná literatura
 • CÍDLOVÁ, Hana, Zuzana MOKRÁ a Barbora VALOVÁ. Obecná chemie. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 298 s. ISBN 978-80-210-8953-2. Elportal info
  doporučená literatura
 • KLIMEŠOVÁ, Věra a Karel PALÁT. Základy obecné chemie pro farmaceuty. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2001, 164 s. ISBN 8024603934. info
 • VACÍK, Jiří. Obecná chemie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986, 303 s. info
 • KLIKORKA, Jiří, Bohumil HÁJEK a Jiří VOTINSKÝ. Obecná a anorganická chemie [Klikorka, 1989] a. 2. nezměn. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989, 592 s. info
 • MEZNÍK, Lubomír, Jiří TOUŽÍN a Antonín RŮŽIČKA. Problémy a příklady z obecné chemie : názvosloví anorganických sloučenin. 6. upr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996, 236 s. ISBN 8021013893. info
 • MUSILOVÁ, Emilie a Hana CÍDLOVÁ. Chemické názvosloví anorganických sloučenin. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, 157 stran. ISBN 8021023929. info
Výukové metody
přednášky
skupinové diskuse
teoretická příprava
Metody hodnocení
ústní zkouška, které předchází písemný test.
Písemný test: úkoly na teorii i na výpočty (20 úkolů na 60 minut).
Podmínkou přistoupení k ústní zkoušce je správné řešení alespoň 14 úkolů z tohoto písemného testu.

Písemný test bude prominut studentům, kteří za celý semestr získají alespoň 80 % bodů v dílčích testech v předmětu Seminář z obecné chemie.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/FC3004