SKPC009 Výzkumné praktikum/stáž

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D.
Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Veličková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu školního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvoj badatelské kompetence studentů, konkrétně především v oblasti empirického výzkumu. Jeho součástí je i klinická praxe, v jejímž rámci budou studenti působit ve vzdělávacích institucích jako výzkumníci nebo jako učitelé – výzkumníci.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student disponuje reflektovanou zkušeností s analytickou prací s empirickými výzkumnými daty.
Osnova
 • Dotazník
 • Rozhovor
 • Pozorování
 • Obsahová analýza
Literatura
  povinná literatura
 • Švec, Š a kol. Metodologie věd o výchově. 2. vyd. Brno: Paido, 2009.
 • Keeves, J. P. Educational Research, Methodology, and Measurement: An International Handbook. Oxford: Elsevier Science Ltd, 2004.
  doporučená literatura
 • Duff, P. A. Case Study Research in Applied Linguistics. New York : Erlbaum, 2008.
 • JANÍK, Tomáš, Tina SEIDEL a Petr NAJVAR. Introduction: On the Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning. In JANÍK, Tomáš a Tina SEIDEL. The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom. 1. vyd. Münster: Waxmann, 2009. s. 7-19. Empirische Bildungsforschung. ISBN 978-3-8309-2208-7. info
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat. Vydání druhé, opravené. Praha: Portál, 2006. 583 stran. ISBN 8073671239. info
 • Slovník pedagogické metodologie. Edited by Josef Maňák - Vlastimil Švec - Štefan Švec. 1. vydání. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2005. 134 stran. ISBN 8073151022. info
 • FEYERABEND, Paul K. Rozprava proti metodě. Vyd. 1. Praha: Aurora, 2001. 430 s. ISBN 8072990470. info
 • Struktura vědeckých revolucí. Edited by Thomas S. Kuhn. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1997. 206 s. ISBN 80-86005-54-2. info
Výukové metody
přednáška, diskuse, klinická praxe
Metody hodnocení
Zápočet - studenti předloží výzkumou zprávu a prezentují výstupy výzkumu s následnou skupinovou rozpravou.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SKPC009