SOk162 Badatelská praxe

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2.5/0. 30 hodin. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D. (cvičící)
doc. Mgr. Dušan Klapko, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Nýdrlová, Ph.D. (cvičící)
MgA. Lenka Polánková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbara Strobachová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. František Trapl, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Dana Jakubjanská, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Předpoklady
Badatelská praxe vytváří prostor pro završení plné kvalifikace sociálního pedagoga, v rámci níž se kombinují dovednosti pedagogické a výzkumné. Student má velký prostor pro sběr a následnou analýzu dat a jejich interpretaci a to přímo v daném prostředí svého výzkumu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/100, pouze zareg.: 0/100
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se budou po absolvování praxe orientovat v nabídce možných pracovních příležitostí v oboru. Rozšíří si dovednosti v oblasti pedagogiky volného času a sociální práce, sociální pedagogiky. Student/ka prokáže dovednost výchovné práce prostřednictvím aplikace vhodného obsahu a adekvátních metod práce (sociálních a pedagogických). Reaguje přitom na určitou realitu, kterou se snaží ovlivnit (nebo přímo intervenovat) prostřednictvím vhodně zvolených edukačních strategií.
Výstupy z učení
Student/ka bude schopen/a využít své praktické zkušenosti k výzkumným účelům ve své bakalářské práci.
Osnova
  • Studenti kombinovaného studia mají vzhledem k formě studia pouze minimální praxi, která zahrnuje pět dní vybrané praxe zaměřené na oblast sociální pedagogiky, pedagogiky volného času, sociální práce, multikulturní výchovy aj. Tato pedagogická praxe zahrnuje individuální praxi, což znamená, že studenti si vyberou zařízení, instituci nebo organizaci, kde budou v průběhu 30 hodin sbírat poznatky a určité zkušenosti, které budou podrobně zaznamenávat do deníku praxe. Student/ka má možnost v jejím průběhu nahlédnout do vybrané oblasti pedagogické nebo sociální praxe. Seznámí se s chodem zařízení nebo instituce, s prací s vybranou klientelou nebo s cílovou skupinou, se kterou pracuje vhodnými formami a metodami podle cíle zařízení.
Literatura
Výukové metody
Individuální pedagogická praxe
Metody hodnocení
Student si vede detailní záznam o souvislé praxi. Jeho součástí je: popis výchozího stavu (charakteristika zařízení, cílové skupiny, metod práce, atd.), volba strategií a konkrétních metod práce, detailní záznam z pozorování a reflexe realizovaných aktivit, kritéria posuzování a evaluace cílového stavu. Studenti v záznamu o praxi také kriticky zhodnotí smysl svého působení v organizaci/ zařízení.
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=2106
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SOk162