SP3111 Logopedie 1

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/3/0. 3 bloky pro kombinované studium. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Michaela Plšková (cvičící)
Mgr. Kateřina Richterová (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP3111/Kombi01: So 14. 10. 8:00–11:50 učebna 50, So 25. 11. 8:00–11:50 učebna 50, So 2. 12. 8:00–11:50 učebna 50, So 16. 12. 14:00–17:50 učebna 50, M. Plšková, K. Richterová
SP3111/01: Út 17:00–19:50 učebna 35, M. Plšková, K. Richterová
Předpoklady
Intaktní komunikační schopnost.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je problematika studijního a vědního oboru logopedie, předmět seznamuje studentky a studenty s principy komunikace a průběhem ontogeneze dětské řeči a jazyka. V rámci předmětu budou představeny základní poznatky k jednotlivým formám narušené komunikační schopnosti.
Výstupy z učení
• orientace v současném pojetí oboru logopedie;
• porozumění problematice komunikace a komunikační schopnosti;
• základní znalost jednotlivých forem narušené komunikační schopnosti.
Osnova
 • • Koncepce oboru logopedie. Mezioborová spolupráce. Historický vývoj logopedie.
 • • Systém poskytování logopedické intervence v ČR a související legislativa.
 • • Proces lidské komunikace charakteristika, význam.
 • • Verbální, nonverbální komunikace.
 • • Ontogeneze dětské řeči a jazyka.
 • • Psychologické a společenské faktory vývoje řeči a jazyka.
 • • Anatomie a fyziologie mluvních orgánů.
 • • Základní přehled jednotlivých forem narušené komunikační schopnosti.
 • • Klasifikace vývojových forem narušené komunikační schopnosti.
 • • Klasifikace získaných forem narušené komunikační schopnosti.
 • • Symptomatologie jednotlivých forem narušené komunikační schopnosti.
Literatura
  doporučená literatura
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání dětí a žáků s narušenou komunikační schopností v předškolním věku a na prvním stupni základní školy. In KLENKOVÁ J. et al. Jedinci s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí škol, školských zařízení a v zařízeních sociálních služeb. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 9-33. ISBN 978-80-210-6652-6. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie - interdisciplinární vědní obor. In VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2. vyd. Brno: Paido Brno, 2004. s. 106 - 122. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-071-9. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Kapitoly z logopedie II a III. In Kapitoly z logopedie II a III. Brno: Paido, 1998. 101 s. ISBN 80-85931-62-1. info
 • DVOŘÁK, Josef. Logopedický slovník : [terminologický a výkladový]. 1. vyd. Žďár nad Sázavou: Logopedické centrum, 1998. 192 s. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Kapitoly z logopedie I. Brno: Paido, 1996. 93 s. ISBN 80-85931-41-9. info
Výukové metody
seminář, diskuze, seminární práce, studium odborné literatury
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemným testem. K absolvování předmětu je třeba uspět ze 70 %.
Navazující předměty
Informace učitele
Konkrétní zadání seminární práce bude představeno na prvním setkání.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/SP3111