KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání dětí a žáků s narušenou komunikační schopností v předškolním věku a na prvním stupni základní školy. In KLENKOVÁ J. et al. Jedinci s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí škol, školských zařízení a v zařízeních sociálních služeb. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 9-33. ISBN 978-80-210-6652-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vzdělávání dětí a žáků s narušenou komunikační schopností v předškolním věku a na prvním stupni základní školy
Název anglicky Education of Children and Pupils with Communication Disorders in Preschool Age and in Primary School
Autoři KLENKOVÁ, Jiřina (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Jedinci s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí škol, školských zařízení a v zařízeních sociálních služeb, od s. 9-33, 25 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00072441
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6652-6
Klíčová slova česky komunikace; komunikační schopnos; narušená komunikační schopnost; jazykové roviny; individuální integrace; skupinová integrace; inkluze; inkluzivní škola
Klíčová slova anglicky communication; communication ability; impaired communication ability; linguistic levels; individual integration; group integration; inclusive school
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D., učo 1372. Změněno: 2. 3. 2014 13:19.
Anotace
V kapitole je prezentován výzkum, který byl realizován v rámci řešení Výzkumného záměru MSM 0021622443 „Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání“. Po dobu řešení výzkumného záměru byla analyzována problematika vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vybraná výzkumná šetření byla zaměřena na vývoj a obtíže ve vývoji komunikační schopnosti dětí před zahájením a v počátcích povinné školní docházky a na vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností na prvním stupni v rámci inkluzivní školy.
Anotace anglicky
The chapter presents the research implemented within the research project Special Needs of pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education (MSM 0021622443). During the research project the problematics of the education of pupils with impaired communication ability was analyzed. Selected research surveys focused on the development and difficulties in the development of communication skills of children before and at the beginning of primary school attendance and the education of students with communication disorders at the first grade in inclusive schools.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 27. 5. 2024 08:27