NJ_M302 Motivace ve výuce cizího jazyka

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/1/0. 6 hodin v kombinované formě. 2 kr. (plus 2 za k). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_M302/Kombi01: Pá 15. 3. 14:00–15:50 učebna 12, Pá 19. 4. 14:00–15:50 učebna 55, Pá 17. 5. 14:00–15:50 učebna 55, V. Janíková
NJ_M302/Prez01: Út 8:00–8:50 učebna 64, V. Janíková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 24/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Am Ende des Kurses sollten die Studierenden fähig zu sein, das Basiswissen über die Spezifika der Lern- und Lehrpozesse der Schüler mit Teilleistungsstörungen im Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht und die theoretischen Kenntnisse in die Unterrichtspraxis implementieren zu können.
Výstupy z učení
Die Studierenden sind fähig, das Basiswissen über die Spezifika der Lern- und Lehrpozesse der Schüler mit Teilleistungsstörungen im Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht und die theoretischen Kenntnisse in die Unterrichtspraxis implementieren zu können.
Osnova
  • Legasthene Kinder und Fremdsprachenwerwerb; Lernschwierigkeiten; Teilleistungsstörungen; Individualisierung; Differenzierung; Unterrichtsaktivitäten zur Förderung des Fremdsprachenlernens der legasthenen Kinder
Literatura
  • ZELINKOVÁ, Olga. Cizí jazyky a specifické poruchy učení. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2006. 167 s. ISBN 8073110229. info
  • JANÍKOVÁ, Věra. Fremdsprachenunterricht und Kinder mit besonderen Bildungsbedürfnissen in der Tschechischen Republik. Problemfelder und mögliche Lösungen. In Integrations-und Sonderpädagogik in Europa. 1. vyd. BAD HEILBRUNN / OBB.: Julius Klinkhardt, 2004. s. 274-279. ISBN 3-7815-1342-4. info
  • SELLIN, Katrin. Wenn Kinder mit Legasthenie Fremdsprachen erlernen : mit zahlreichen Übungsvorschlägen. Basel: Ernst Reinhardt, 2004. 159 s. ISBN 349701673X. info
  • ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení. Praha: Portál, 2003. 263 s. ISBN 80-7178-800-7. info
  • JANÍKOVÁ, Věra. Výuka německého jazyka u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, pedagogická fakulta, 2003. 120 s. ISBN 80-210-3135-2. info
  • JANÍKOVÁ, Věra. Výuka cizích jazyků u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a relaxační cvičení. Cizí jazyky. Plzeň: Fraus, 2002, roč. 46,2002/03, č. 2, s. 52-54. ISSN 1210-0811. info
Výukové metody
Seminar, e-learnig. Dies Studierenden sollten fähig werden, die effizienten Unterrichtsaktivität für lernswache Schüler zu erstellen.
Metody hodnocení
2 homework assignments and presentation of a lesson plan (2 credits) 2 homework, presentation of a lesson plan and seminar paper
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá v pátek.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/NJ_M302