FC3017 Laboratorní cvičení z biochemie

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/2. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petr Ptáček, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Ptáček, Ph.D.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC3017/OS01: Po 19. 2. 15:00–18:50 laboratoř 89, Po 26. 2. 15:00–18:50 laboratoř 89, Po 4. 3. 15:00–18:50 laboratoř 89, Po 11. 3. 15:00–18:50 laboratoř 89, Po 18. 3. 15:00–18:50 laboratoř 89, Po 25. 3. 15:00–18:50 laboratoř 89, P. Ptáček
FC3017/01: Pá 23. 2. 15:00–18:50 laboratoř 89, Pá 1. 3. 15:00–18:50 laboratoř 89, Pá 8. 3. 15:00–18:50 laboratoř 89, Pá 15. 3. 15:00–18:50 laboratoř 89, Pá 22. 3. 15:00–18:50 laboratoř 89, Pá 5. 4. 15:00–18:50 laboratoř 89, P. Ptáček
Předpoklady
Teoretická znalost problematiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle laboratorního kursu jsou:
prakticky ověřit základní vlastnosti sloučenin vystupujících v biochemických procesech a metodické přístupy ve studiu a analytickém využití enzymů
praktické provedení a ověření kvalitativních a kvantitativních reakcí sacharidů, lipidů, aminokyselin, bílkovin, nukleových kyselin a enzymů
praktická a odborná prezentace vlastní laboratorní práce a výsledků
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu student získá:  vědomosti o získání základních návyků a zručností při provádění experimentů v biochemické laboratoři a o dosažení co možná největší přesnosti a správnosti výsledků při praktických analýzách vzorků  dovednosti a zručnosti pro provádění praktických experimentů v biochemické laboratoři  ucelený přehled, vztahující se k obsahu učiva daného předmětu
Osnova
 • Kvalitativní reakce sacharidů
 • Chromatografie sacharidů na tenké vrstvě
 • Preparace a identifikace lipidů z vaječného žloutku
 • Důkaz a chromatografické dělení listových barviv
 • Charakteristické reakce aminokyselin a bílkovin
 • Důkaz aminokyselin a peptidů
 • Papírová chromatografie aminokyselin
 • Izolace bílkovin
 • Izolace a vlastnosti nukleových kyselin
 • Teplotní závislost enzymové reakce
 • Důkaz bílkovin
 • Substrátová specifita enzymu
 • Stanovení aktivity enzymu
 • Kinetika enzymové reakce
Literatura
  povinná literatura
 • ŠIBOR, Jiří a Hana CÍDLOVÁ. Praktická cvičení z biochemie a bioorganické chemie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, 49 s. ISBN 80-210-3883-7. info
Výukové metody
Typ výuky: laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Požadavky: absolvování cvičení
vypracování protokolů z absolvovaných cvičení
kolokvium
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/FC3017