FC1004 Cvičení z mechaniky a molekulové fyziky

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 8 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Jan Válek, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. (přednášející)
Garance
PhDr. Jan Válek, Ph.D.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC1004/PrezSem01: Út 9:00–10:50 učebna 3, J. Válek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání přehledných vědomostí z oboru "mechanika" a "molekulová fyzika" na vysokoškolské úrovni. Důraz je kladen na logickou stavbu této vědní disciplíny a na získání znalostí a dovedností, potřebných pro výuku fyziky na základní škole. Z těchto důvodů je do cvičení zařazeno větší množství úloh s důrazem na vztah probírané látky k praxi, přírodě, domácnosti, technickým aplikacím apod.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen aplikovat vědomosti z Mechaniky a Molekulové fyziky na konkrétních příkladech.
Osnova
 • 1. Fyzikální veličiny a jejich jednotky
 • 2. Kinematika hmotného bodu
 • 3. Dynamika hmotného bodu a soustavy hmotných bodů. Pohybové zákony, vztažné soustavy.
 • 4. Mechanická práce a mechanická energie
 • 5. Gravitační pole
 • 6. Mechanika tuhého tělesa
 • 7. Mechanika kapalin a plynů
 • 8. Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky, kinetická teorie, teplota
 • 9. Vnitřní energie, práce a teplo
 • 10. Struktura a vlastnosti plynů, děje v plynech
 • 11. Struktura a vlastnosti pevných látek
 • 12. Struktura a vlastnosti kapalin, změny skupenství
Literatura
  povinná literatura
 • MÁCA, Bohuslav. Cvičení z fyziky : pro nefyzikální obory. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 165 s. 1984. info
  doporučená literatura
 • ŠANTAVÝ, Ivan a Ladislav PEŠKA. Fyzika. 1. vyd. Brno: Ediční středisko VUT. 234 s. 1984. info
  neurčeno
 • HEWITT, Paul G. Conceptual physics. 9th ed. San Francisco: Addison-Wesley. 790 s. ISBN 0-321-05202-1. 2002. info
 • ŠTOLL, Ivan. Svět očima fyziky. 1. vyd. Praha: Prometheus. 252 s. ISBN 80-85849-89-5. 1996. info
Výukové metody
řešení vzorových fyzikálních úloh
Metody hodnocení
Průběžné testy, s minimální úspěšností 60 % v každém testu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/FC1004