BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Silvie Bilková (cvičící)
Mgr. Jiřina Hrbáčková (cvičící)
Mgr. Markéta Kovaříková (cvičící)
Mgr. Markéta Oplatková Plocková (cvičící)
Mgr. Dita Phillips (cvičící)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Eva Punčochářová (cvičící)
Mgr. Erika Putnová (cvičící)
Mgr. Petra Stejskalová (cvičící)
Mgr. Kateřina Špácová (cvičící)
Mgr. et Mgr. Lenka Tóthová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ladislav Václavík, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BPJ_JI1A/T01: Čt 15. 9. až So 17. 12. Čt 9:00–10:50 KOM 108, Po 19. 9. až So 17. 12. Po 9:00–10:50 KOM 108, L. Tóthová, Nepřihlašuje se. Určeno pro studenty se zdravotním postižením.
BPJ_JI1A/01: Út 8:00–9:50 S402, Čt 8:00–9:50 S402, kromě Út 13. 9., kromě Čt 15. 9., kromě Út 1. 11., kromě Čt 3. 11., B. Pojslová
BPJ_JI1A/02: Út 10:00–11:50 S402, Čt 10:00–11:50 S402, kromě Út 13. 9., kromě Čt 15. 9., kromě Út 1. 11., kromě Čt 3. 11., B. Pojslová
BPJ_JI1A/03: Po 8:00–9:50 S306, St 8:00–9:50 S301, kromě Po 12. 9., kromě St 14. 9., kromě Po 31. 10., kromě St 2. 11., D. Phillips
BPJ_JI1A/04: Po 10:00–11:50 S306, St 10:00–11:50 S301, kromě Po 12. 9., kromě St 14. 9., kromě Po 31. 10., kromě St 2. 11., D. Phillips
BPJ_JI1A/05: Po 8:00–9:50 S401, Čt 8:00–9:50 S401, kromě Po 12. 9., kromě Čt 15. 9., kromě Po 31. 10., kromě Čt 3. 11., J. Hrbáčková
BPJ_JI1A/06: Po 10:00–11:50 S401, Čt 10:00–11:50 S401, kromě Po 12. 9., kromě Čt 15. 9., kromě Po 31. 10., kromě Čt 3. 11., J. Hrbáčková
BPJ_JI1A/07: Po 12:00–13:50 S401, Čt 12:00–13:50 S401, kromě Po 12. 9., kromě Čt 15. 9., kromě Po 31. 10., kromě Čt 3. 11., J. Hrbáčková
BPJ_JI1A/08: Po 8:00–9:50 S311, St 8:00–9:50 S311, kromě Po 12. 9., kromě St 14. 9., kromě Po 31. 10., kromě St 2. 11., M. Kovaříková
BPJ_JI1A/09: Po 10:00–11:50 S311, St 10:00–11:50 S311, kromě Po 12. 9., kromě St 14. 9., kromě Po 31. 10., kromě St 2. 11., M. Kovaříková
BPJ_JI1A/10: Po 14:00–15:50 S306, St 12:00–13:50 S311, kromě Po 12. 9., kromě St 14. 9., kromě Po 31. 10., kromě St 2. 11., M. Kovaříková
BPJ_JI1A/11: Po 8:00–9:50 S313, Čt 8:00–9:50 S301, kromě Po 12. 9., kromě Čt 15. 9., kromě Po 31. 10., kromě Čt 3. 11., E. Putnová
BPJ_JI1A/12: Po 10:00–11:50 S313, Čt 10:00–11:50 S301, kromě Po 12. 9., kromě Čt 15. 9., kromě Po 31. 10., kromě Čt 3. 11., E. Putnová
BPJ_JI1A/13: Út 12:00–13:50 S307, Čt 12:00–13:50 S301, kromě Po 12. 9., kromě Út 13. 9., kromě Čt 15. 9., kromě Út 1. 11., kromě Čt 3. 11., E. Putnová
BPJ_JI1A/14: Po 12:00–13:50 S402, St 14:00–15:50 S401, kromě Po 12. 9., kromě St 14. 9., kromě Po 31. 10., kromě St 2. 11., L. Václavík
BPJ_JI1A/15: Po 14:00–15:50 S402, St 16:00–17:50 S401, kromě Po 12. 9., kromě St 14. 9., kromě Po 31. 10., kromě St 2. 11., L. Václavík
BPJ_JI1A/16: Po 16:00–17:50 S402, Čt 16:00–17:50 S402, kromě Po 12. 9., kromě Čt 15. 9., kromě Po 31. 10., kromě Čt 3. 11., L. Václavík
BPJ_JI1A/17: Út 8:00–9:50 S401, Čt 8:00–9:50 S307, kromě Út 13. 9., kromě Čt 15. 9., kromě Út 1. 11., kromě Čt 3. 11., S. Bilková
BPJ_JI1A/18: Út 10:00–11:50 S401, Čt 10:00–11:50 S307, kromě Út 13. 9., kromě Čt 15. 9., kromě Út 1. 11., kromě Čt 3. 11., S. Bilková
BPJ_JI1A/19: Út 14:00–15:50 S313, Čt 12:00–13:50 S307, kromě Út 13. 9., kromě Čt 15. 9., kromě Út 1. 11., kromě Čt 3. 11., S. Bilková
BPJ_JI1A/20: Út 8:00–9:50 S306, Čt 8:00–9:50 S306, kromě Út 13. 9., kromě Čt 15. 9., kromě Út 1. 11., kromě Čt 3. 11., E. Punčochářová
BPJ_JI1A/21: Út 10:00–11:50 S306, Čt 10:00–11:50 P302b, kromě Út 13. 9., kromě Čt 15. 9., kromě Út 1. 11., kromě Čt 3. 11., E. Punčochářová
BPJ_JI1A/22: Út 12:00–13:50 S401, Čt 12:00–13:50 S306, kromě Út 13. 9., kromě Čt 15. 9., kromě Út 1. 11., kromě Čt 3. 11., E. Punčochářová
BPJ_JI1A/23: St 10:00–11:50 S306, Pá 8:00–9:50 P302b, kromě St 14. 9., kromě Pá 16. 9., kromě St 2. 11., kromě Pá 4. 11., P. Stejskalová
BPJ_JI1A/24: St 12:00–13:50 S306, Pá 10:00–11:50 P302b, kromě St 14. 9., kromě Pá 16. 9., kromě St 2. 11., kromě Pá 4. 11., P. Stejskalová
BPJ_JI1A/25: St 14:00–15:50 S306, Pá 12:00–13:50 P302b, kromě St 14. 9., kromě Pá 16. 9., kromě St 2. 11., kromě Pá 4. 11., P. Stejskalová
Předpoklady
(! BPJ_JI1F Jazyk I/1 - F )||(! BPJ_JI1N Jazyk I/1 - N )||(! BPJ_JI1S Jazyk I/1 - S )
Znalost obecného jazyka na maturitní úrovni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 563 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 478/563, pouze zareg.: 1/563
Mateřské obory/plány
předmět má 43 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Angličtinu jako Jazyk I (PJI) si zvolí student, který v ní dosáhl pokročilosti na maturitní úrovni (student si může vybrat angličtinu, němčinu nebo francouzštinu). V první etapě čtyřsemestrového kurzu budou studenti uvedeni do odborného jazyka v běžných ekonomických a obchodních kontextech, což představuje:
- rozšiřování obecné i odborné slovní zásoby (asi o 500 lexikálních jednotek),
- aktivování gramatických struktur typických pro odborný jazyk,
- aplikaci formálního stylu v písemném projevu
to vše při respektování specifických rysů různých jazyků. Důraz je kladen nejen na rozvíjení komunikačních dovedností a studium jazykových struktur, ale také na seznamování se s reáliemi zemí, v nichž se příslušným jazykem hovoří.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět obecnému ekonomickému textu střední obtížnosti,
- hovořit o probraných ekonomických tématech a
- zorientovat se v anglické ekonomické terminologii vztahující se k probraným tématům.
Osnova
 • Během semestru budou probrána následující témata, vycházející z lekcí 1 až 5 používané učebnice:
 • 1. Unit 1 - Communication
 • 2. Unit 1 - Communication
 • 3. Writing - discussion essay
 • 4. Writing - discussion essay
 • 5.Unit 2 - Company organisation
 • 6.Unit 2 - Company organisation
 • 7.Unit 3 - Money and payment
 • 8.Unit 3 - Money and payment
 • 9. Unit 4 - Marketing
 • 10. Unit 4 - Marketing
 • 11. Unit 5 - Sales and promotion
 • 12. Unit 5 - Sales and promotion
Literatura
  povinná literatura
 • ASHFORD, Stephanie a Tom SMITH. Business proficiency : Wirtschaftsenglisch für Hochschule und Beruf : mit Prüfungsvorbereitung, Video-DVD und Online-Material. 1. Auflage. Stuttgart: Ernst Klett, 2017. 320 stran. ISBN 9783128000671. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Tento předmět je ukončen zápočtem. Předpoklady pro zápočet jsou následující:
- 80% aktivní účast v seminářích (průběžná příprava a plnění zadaných úkolů),
- 60% úspěšnost u zápočtového testu,
- plnění průběžných úkolů (60%)
- vypracování seminární práce ve formě eseje dle pokynů vyučujícího
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia. Any copying, recording or leaking tests, use of unauthorized tools, aids and communication devices, or other disruptions of objectivity of exams (credit tests) will be considered non-compliance with the conditions for course completion as well as a severe violation of the study rules. Consequently, the teacher will finish the exam (credit test) by awarding grade "F" in the Information System, and the Dean will initiate disciplinary proceedings that may result in study termination.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI1A.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2022/BPJ_JI1A