RJ1053 Seminář z lexikologie ruštiny 1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. v kombinovaném studiu 24 hodin. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RJ1053/01: Čt 23. 9. až Čt 16. 12. Čt 14:00–14:50 učebna 11, S. Koryčánková
RJ1053/02: Pá 29. 10. 10:00–11:50 učebna 65, S. Koryčánková
Předpoklady
Navazuje na přednášky z lexikologie ruštiny 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Úkolem dané disciplíny je rozšířit na základě praktického materiálu znalost teoretické části předmětu lexikologie ruštiny. Návaznost předmětu na teoretickou disciplínu je dána praktickým zpracováním témat teoretické části předmětu lexikologie. Podstatou předmětu je seznámit studenty s praktickými aspekty slova, jeho fungováním v rámci jazykového systému, jeho rolí a základními funkcemi v různých jazykových rovinách. Důležitou součástí je práce se slovníky a dalšími elektronickými zdroji. Studenti pravidelně ke každému semináři charakterizují určité lexikum z hlediska jeho významu, historického vývoje, současného významu a postavení v současné slovní zásobě ruského jazyka.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - vyhledat jednotlivé skupiny ruského lexika, - charakterizovat je z hlediska historického vývoje, - zařadit vyhledané lexikum do jednotlivých skupin dle významu, - orientovat se ve změnách významu v souvislosti s morfologickými změnami, - bude znát současné tendence vývoje slovní zásoby ruštiny, - bude se orientovat v tendenci k přejímání slov z cizích jazyků.
Osnova
  • 1. Slova indoevropská – práce se slovníkem a elektronickými zdroji. 2. Slova praslovanská – práce se slovníkem a elektronickými zdroji. 3. Slova východoslovanská – práce se slovníkem a elektronickými zdroji. 4. Slova ruská – práce se slovníkem a elektronickými zdroji. 5. Sovětismy, jejich funkce a role v ruském jazyce. 6. Slova přejatá do ruského jazyka a jejich fungování. 7. Přejímání slov v českém a ruském jazyce v komparativním aspektu. 8. Ruská a česká slovotvorba ve srovnávacím aspektu. 9. Slova motivující a motivovaná. 10. Předpony a změny významu slova ve srovnávacím aspektu. 11. Přípony a významové změny ve srovnávacím aspektu. 12. Substantivace. Významové změny v ruštině a češtině.
Literatura
  • www.moodlinka.ped.muni.cz
  • TALICKAJA, Jelizaveta. Ruský jazyk : lexikologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1992. 88 s. ISBN 8021004304. info
  • SOKOLOVÁ, Jana a kol.: Leksika sovremennogo russkogo jazyka teoretičeskij i praktičeskij kurs. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2003.282 s. ISBN 80-8050-600-0.
  • ŠANSKIJ, N. M. Leksikolgija sovremennogo russkogo jazyka. S-Pb. : LKI, 2007. 304 s. ISBN 978-5-382-00221-7.
  • BULDAKOVA, M. N. FOMINA, T. N. Sovremennyj russkij jazyk. Leksikologija. Iževsk: Izdatělstvo Udmurtskogo Universiteta, 1997. 146 s. ISBN 5-7029-0261-0.
  • ZEMSKIJ, A. M. a kol. Russkij jazyk. Čast 1. Leksikologija i frazeologija. Moskva : Drofa, 2003. 400 s. ISBN 5-7107-6013-7.
  • 4000 naibolee upotrebitel'nych slov russkogo jazyka. Edited by N. M. Šanskij. Izd. 3., ispravl. Moskva: Izdatel'stvo Russkij jazyk, 1982. 367 s. info
Výukové metody
Předmět je vyučován v ruském jazyce. Studenti pravidelně vypracovávají domácí úkoly, které jsou základem pro výuku v semináři. Elektronická opora.
Metody hodnocení
Zápočet. Podmínkou pro získání zápočtu je pravidelné vypracovávání domácích úkolů z elektronické opory.
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/elearning/warp.pl?fakulta=1441;obdobi=4483;kod=RJ2BP_LES1;qurl=%2Fel%2F1441%2Fpodzim2008%2FRJ2BP_LES1%2Findex.qwarp
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - vyhledat jednotlivé skupiny ruského lexika, - charakterizovat je z hlediska historického vývoje, - zařadit vyhledané lexikum do jednotlivých skupin dle významu, - orientovat se ve změnách významu v souvislosti s morfologickými změnami, - bude znát současné tendence vývoje slovní zásoby ruštiny, - bude se orientovat v tendenci k přejímání slov z cizích jazyků.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/RJ1053