SZ6036 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/5. 60 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Jurčík (cvičící)
Bc. Eliška Bařina Barochová (pomocník)
Garance
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D.
Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Eliška Bařina Barochová
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Předpoklady
( SOUHLAS )&&( SZ6029 Teorie a metodika výchovy || SZ6629 Theory and Methodology of Education )&& NOW ( SZ6033 Sebezkušenostní příprava na profesi I )&&! NOWANY ( SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 , SZ6636 Practice Teaching Assistant - Assisting 1 , SZ6655 Practice Teaching Assistant - Assisting 1 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/40, pouze zareg.: 2/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 2/40
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je umožnit studentům seznámit se specifickými dovednostmi, jež jsou nezbytné pro činnost asistenta pedagoga ve škole. Během praxe budou studenti pracovat na konkrétních úkolech.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student: • rozumí tomu, co obnáší proces podpory žáků se SVP • dokáže uspořádat cíle a zvolit si metody, které jsou vhodné v procesu doučování s ohledem na konkrétní dítě; • dokáže komunikovat s pedagogem ohledně plánování, realizace a vyhodnocování pedagogických činností ve třídě • koordinuje práci jednoho žáka i skupiny žáků (i žáků se SVP)
Osnova
  • Student v průběhu semestru provádí pedagogickou praxi, která spočívá v zastávání role asistenta pedagoga ve školní třídě. Praxe probíhá v rozsahu 60 hodin, v průběhu 10 týdnů (4 h za týden/ 40 hodin ve škole; 20 hodin příprava/supervize/konzultace). Cílem předmětu je umožnit studentům seznámit se se specifickými dovednostmi, jež jsou nezbytné pro činnost asistenta pedagoga ve škole. Během praxe budou studenti pracovat na konkrétních úkolech. Konkrétní podobu úkolů si stanoví na začátku praxe se spolupracujícím učitelem ve škole. Úkoly budou souviset s činnostmi asistenta pedagoga v konkrétní třídě. Student si vybere ze seznamu spolupracujících škol pedagoga, se kterým bude realizovat praxi a naplňovat činnosti pedagogického asistenta. Při nástupu na praxi si student ve spolupráci s kooperujícím učitelem vyjasní vzájemná očekávání, vytvoří harmonogram spolupráce a domluví se na požadovaných výstupech.
Literatura
    doporučená literatura
  • NEHYBA, Jan, Bohumíra LAZAROVÁ, David A. KOLB, Fred A. J. KORTHAGEN, David BOUD, Peter JARVIS, Jennifer A. MOON, Jan KOLÁŘ, Saša DOBROVOLNÁ, Jakub ŠVEC a Josef VALENTA. Reflexe v procesu učení. Desetkrát stejně a přece jinak... 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 120 s. ISBN 978-80-210-6489-8. info
  • JANÍK, Tomáš a Petr NAJVAR. Fred A. J. Korthagen - Jak spojit praxi s teorií: didaktika realistického vzdělávání učitelů. 1. vyd. Brno: Paido, 2011. 294 s. ISBN 978-80-7315-221-5. info
  • KORTHAGEN, F. A. J. a Jos KESSELS. Linking practice and theory : the pedagogy of realistic teacher education. London: Routledge, 2008. xvi, 312. ISBN 9780805839814. info
  • Teachers who teach teachers : reflections on teacher education. Edited by Tom Russell - F. A. J. Korthagen. 1st pub. London: Routledge Falmer, 1995. x, 202. ISBN 0750704667. info
Výukové metody
praxe ve školách, trénování pedagogických dovedností, reflektivní psaní
Metody hodnocení
Student získá písemnou zpětnou vazbu na odvedenou pedagogickou činnost od spolupracujícího učitele ve škole. Vypracované písemné výstupy z praxe vloží do připravené aplikace v informačním systému. Výstupy: 1. Potvrzení o absolvování Asistentské praxe - asistent pedagoga ve škole 2. Strukturovaný výstup z praxe 3. Vyplnění evaluačního dotazníku 4. Účast na skupinové reflexi
Informace učitele
Základní informace k průběhu praxí v bakalářském stupni studia naleznete vždy v aktuálním termínu na webových stránkách katedry pedagogiky, sekce Bc. praxe. Zde: https://www.ped.muni.cz/pedagogika/praxe/bc-praxe/ Pro podrobné informace je závazná interaktivní osnova předmětu. Praxe je určena studentům kombinovaného studia. Praxe pro kombinované studenty je ukončena individuální konzultací nad výstupy z předmětu (doklad o činnostech studenta na praxi, reflexe průběhu praxe, odevzdané hodnocení studenta i provázejícího učitele). Termín konzultace si student domluví e-mailem s garantem předmětu: skarkova@ped.muni.cz Další zdroje: http://www.asistentpedagoga.cz/literatura/ Horáčková, I. (2015) Metodika práce asistenta pedagoga http://inkluze.upol.cz/ebooks/metodika-prurez-02/metodika-prurez-02.pdf
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/SZ6036