TI1004 Cvičení z technické grafiky - CAD

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 8 h. konz./sem. (komb. stud.). 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cvičení z technické grafiky CAD se zaměřuje na počítačovou podporu technického kreslení ve strojírenství a částečně i v elektrotechnice, truhlářství a stavebnictví. Obsahem předmětu je seznámení s CAD v technickém kreslení, se základními příkazy a postupy při tvorbě výkresové dokumentace. Důraz je kladen na zvládnutí kreslení s využitím CAD programu. Tvorba výkresů v CAD směřuje do oblasti navrhování výrobků do školních dílen. Je zmíněn úvod do problematiky 2D a 3D CAD, výhody a nevýhody obou systémů.
Porozumění a zvládnutí základů CAD podporuje využívání grafických technických programů při přípravě výkresů a projektů. V technických oborech a ve vzdělávání je nezbytnou součástí přípravy odborníků v oblasti technického vzdělávání. Rozbor problematiky CAD zahrnuje ukázky výkresů z technické praxe, námětů do školních dílen a kreslení výkresů v rámci semestrálních projektů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- porozumět základům konstruování v CAD;
- využívat grafických technických programů při přípravě výkresů a projektů;
- porozumět výkresové dokumentaci používané v praxi;
- využívat výkresů k tvorbě námětů do škol;
Osnova
 • 1. základní informace o 2D a 3D CAD,
 • 2. základy práce v 2D CAD (progeCAD),
 • 3. práce s obrazovkou, nástroje kreslení,
 • 4. nástroje pro modifikaci,
 • 5. editace, šrafování, bloky, atributy, hladiny,
 • 6. kótování,
 • 7. výkres součásti, kreslení schémat v elektrotechnice,
 • 8. správa bloků,
 • 9. výkres součásti a problematika konstruování,
 • 10. realizace technického výkresu sestavy.
 • Sylabus cvičení:
 • 1. a 2. týden: Úvod a základní informace o 2D a 3D CAD, základy práce v 2D CAD (progeCAD).
 • 3. a 4. týden: Nástroje pro kreslení a modifikace.
 • 5. a 6. týden: Ostatní nástroje - editace, šrafování, bloky, atributy, hladiny a kotování.
 • 7. a 8. týden: Kótování a výkres součásti, kreslení schémat v elektrotechnice.
 • 9. a 10. týden: Správa bloků, problematika konstruování - výkresy součástí.
 • 11. a 12. týden: Realizace technického výkresu sestavy.
Literatura
  povinná literatura
 • LEINVEBER, Jan a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 5., upr. vyd. Úvaly: Albra, 2011, xiv, 927 s. ISBN 978-80-7361-081-4.
 • progeCAD Professional - manuál CZ[online]. 2016 [cit. 2016-03-23]. Dostupné z WWW:
 • KLETEČKA, Jaroslav a Petr FOŘT. Technické kreslení. 2., opr. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 252 s. ISBN 978-80-251-1887-0. info
Výukové metody
cvičení, domácí úkoly
Metody hodnocení
závěrečné (skupinové) projekty (zpracované s využitím CAD)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: v komb. stud. blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.