HTP001 Odborná orientace v oboru

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
prof. Michal Košut, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Vladimír Richter (přednášející)
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je příprava doktoranda pro výzkumnou a teoretickou činnost v oboru hudební teorie a pedagogiky. Na konci kurzu bude doktorand schopen odborné orientace v daném oboru a aplikace získaných poznatků pro hudebně výchovnou praxi.
Výstupy z učení
- odborná publikační činnost
– aktivní účast na konferencích, symposiích, odborných seminářích apod., a to domácích a zahraničních
- řešení výzkumných úkolů
- podíl na výuce v bakalářských nebo magisterských studijních programech
- zahraniční stáž / studijní pobyt
Osnova
  • Doktorand se dle plánu a domluvy se školitelem a s vědomím OR pravidelně zúčastňuje konferencí, domácích i zahraničních, a má odbornou publikační činnost. Povinnou součástí je zahraniční stáž v minimálním rozsahu 1 měsíc, podíl na výuce v bakalářských nebo magisterských studijních programech. Konkrétní aktivity budou upřesněny v individuálním studijním plánu doktoranda. Penzum těchto aktivit je pevně stanoveno a průběžně kontrolováno školitelem a oborovou radou. Po splnění je předmět kreditován.
Literatura
  • Literatura na základě zpracovávaného tématu doktorské práce.
Výukové metody
Teoretická příprava, konzultace se školitelem.
Metody hodnocení
Kolokvium. Diskuse nad doktorandovými konferenčními příspěvky a publikační činností, hodnocení jeho vědecké a teoretické činnosti.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/HTP001