RJ1064 Praktická jazyková cvičení 5

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/2/0. v kombinovaném studiu 24 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Aneta Čermáková (přednášející)
Garance
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalost ruštiny na úrovni B1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zdokonalení jazykových znalostí a komunikačních dovedností v ruštině, konkrétně:

– rozšíření slovní zásoby na vybraná témata;
– osvojení a upevnění vybraných gramatických témat;
– rozvíjení dovedností čtení s porozuměním, poslechu textů a videí v ruštině (vč. autentických);
– zdokonalení ústního (monologického a dialogického; připraveného a spontánního) a písemného (krátké texty, souvislé slohové práce; ručně psaného vs. psaného na počítači) projevu;
– osvojení a upevnění základních interpunkčních pravidel a jejich použití v písemném projevu;
– pochopení problematických jazykových jevů prostřednictvím srovnání s češtinou, případně jiným cizím jazykem;
– upevnění znalostí a dovedností z fonetiky a fonologie;
– osvojení návyků práce s různými elektronickými zdroji (slovníky, korpusy, AI apod.);
– upevnění dosavadních znalostí na všech úrovních jazyka.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:

– komunikovat v ruštině v rámci probraných okruhů;
– aplikovat novou gramatiku a slovní zásobu v ústním a písemném projevu;
– rozumět písemným a ústním textům v ruštině na úrovni B1–B2;
– správně vyslovovat osvojená ruská slova a intonovat ruské věty;
– vyhledat potřebnou slovní zásobu a gramatiku prostřednictvím různorodých online nástrojů;
– vysvětlit obtížné jazykové jevy v porovnání s češtinou.
Osnova
 • 1.–2. Na poště a v bance. Spojky a předložky.
 • 3.–4. Bydlení ve městě a na vesnici. Podstatná jména – problematické okruhy.
 • 5.–7. Kulturní akce a kultura v našem životě. Přídavná jména, příslovce a zájmena – problematické okruhy.
 • 8.–9. Matematika v našem životě, podnikání. Číslovky – problematické okruhy.
 • 10.–11. Životní prostředí a ekologie.
 • 12. Opakování.
Literatura
  povinná literatura
 • GOLOVATINA, Varvara, Maria MOLCHAN a Veronika MISTROVÁ. Tvoj šans 3. Fraus, 2022. ISBN 978-80-7489-577-7.
 • MOZELOVA. Irina. Novyj suvenir 4. Rabochaja tetrad. Moskva: Mozi-House, 2021. ISBN 978-5-6045242-6-8.
 • MOZELOVA, Irina. Novyj suvenir : učebnik : russkij jazyk dlja inostrancev : vtoroj sertifikacionnyj uroven' (uroven' vyše srednego) B2. Pervoje izdanije. Moskva: Mozi House, 2021, 183 stran. ISBN 9785604524251. info
 • JANEK, Adam a Julija MAMONOVA. Učebnice současné ruštiny : vhodné i pro samouky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, 410 s. ISBN 9788025128589. info
  doporučená literatura
 • KABYSZEWA, Irina a Krzysztof KUSAL. Ruština : školní kurz gramatiky. Dubicko: INFOA, 2011, 319 stran. ISBN 9788072406739. info
 • GLAZUNOVA, Ol‘ga Igorevna. Grammatika russkogo jazyka v upražnenijach i kommentarijach : morfologija. 3-e izd. Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2005, 423 s. ISBN 5865472925. info
 • MISTROVÁ, Veronika, Danuše OGANESJANOVÁ a Jelena TREGUBOVÁ. Cvičebnice ruské gramatiky :12000 příkladů s řešením na protější straně. 1. vyd. Praha: Polyglot, 2004, 569 s. ISBN 80-86195-29-5. info
 • BALCAR, M. Ruská gramatika v kostce. Voznice: LEDA spol. s r. o., 1999, 125 s. ISBN 80-85927-56-X. info
Výukové metody
– čtení a poslech ruských textů;
– překladová, doplňovací a jiná cvičení vč. interaktivních;
– práce ve dvojicích a skupinách (rolové hry aj.);
– slohové práce;
– psaní příspěvků v diskusním fóru v ISu;
– natáčení audionáhravek a videí;
– tvorba prezentací/plakátů a jejich prezentování na semináři (samostatná a projektová činnost);
– pravidelné plnění povinných domácích úkolů;
– průběžná samostatná příprava.
Metody hodnocení
Podmínkou připuštění ke zkoušce je splněná docházka a průběžné plnění domácích úkolů.

Předmět je ukončen zkouškou sestávající ze dvou částí.
V písemné části se prověřují gramatické a lexikální znalosti na základě probraných témat v daném semestru. Test je třeba napsat na 75 %.
Po úspěšném zvládnutí písemného testu následuje ústní část, která zahrnuje:
– analýzu a opravu chyb v testu,
– konverzaci na jedno z lexikálních témat, osvojené během semestru (prostřednictvím fotografie/obrázku),
– tvorbu dialogu ve dvojici na zadanou situaci.
Trvání ústní části: 20–30 minut.
Hodnotí se jazyková správnost a úroveň komunikačních a interakčních dovedností v písemném a ústním projevu.

Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele

1. Docházka se eviduje. Studenti jsou povinni omlouvat absence (docházka a plnění domácích úkolů jsou předpokladem k připuštění ke zkoušce);

2. Velmi doporučujeme registraci a zápis kurzu RJ1031 (jehož obsahem je rozšíření základních konverzačních témat povinného předmětu Praktická jazyková cvičení a jejich aplikace v praxi s hlavním důrazem na rozvoj dialogické a monologické řeči); 3. Informace o ukončení předmětu pro studující, kteří vyjíždí do zahraničí:
a) na základě individuálního posouzení lze uznat obsahově odpovídající předmět v zahraničí, který bude řádně absolvován a ukončen;


b) v opačném případě je třeba pro připuštění ke zkoušce odevzdat povinné domácí úkoly, po návratu ze zahraničí projít písemným a ústním zkoušením.

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.