SKPC012 Kvantitativní metodologie a statistické zpracování dat

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Květon, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Květon, Ph.D.
Institut výzkumu školního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Veličková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu školního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zorientovat studenty v postupech kvantitativní analýzy dat, a to zejména ve vztahu k projektu jejich disertačního výzkumu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- rozlišit přístupy v kvantitativní analýze dat dle různých kritérií;
- posoudit vhodnost různých přístupů vzhledem k projektu vlastního disertačního výzkumu;
- aplikovat postupy vybraných statistických analýz na vlastním datové matici.
Osnova
 • 1) Základní výzkumné designy v kvantitativní metodologii pedagogického výzkumu.
 • 2) Principy měření v sociálně-vědních disciplínách - sémantické metody: sémantický diferenciál, význam metody a možnosti využití, konstrukce a vyhodnocení sémantického diferenciálu; - testové metody: pojmové vymezení; druhy testových úloh, zásady tvorby didaktických testů; druhy testů (psychologické - testy inteligence, testy osobnosti, testy psychomotorické, testy vědomostí a dovedností).
 • 3) Základní statistické postupy při zpracování dat, prezentace zjištění z kvantitativních výzkumů.
Literatura
  povinná literatura
 • Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Boston: Pearson Education, Inc.
 • Field, A., Miles, J., & Field, Z. (2013). Discovering Statistics Using SPSS. International Statistical Review. London: Sage Publications.
 • Cooper, H. (2018). Reporting Quantitative Research in Psychology: How to Meet APA Style Journal Article Reporting Standards, 2nd edition. Washington: APA.
  doporučená literatura
 • Urbánek, T., Denglerová, D., & Širůček, J. (2011). Měření v psychologii. Praha: Portál.
Výukové metody
projektová práce
Metody hodnocení
Předložení a obhajoba postupu analýzy kvantitativních dat ve vazbě na disertační projekt.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SKPC012