Jak byly údaje získány.

Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
3. semestr
PdF:SZ6046 Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele • 100 %
PdF:SZ6048 Inkluzivní vzdělávání • 100 %
PdF:VI8MP_TVY3 Tvorba výstav 3 • 100 %
PdF:VS8MP_PSZ3 Pedagogická praxe v prostředí sociálně znevýhodněných skupin 3 • 100 %
PdF:VS8MP_REF3 Reflexivní seminář 3 • 100 %
PdF:VV_DP Diplomová práce • 100 %
PdF:VV8MP_A3 Ateliér 3 • 100 %
PdF:VV8MP_DVV3 Didaktika 3 - Školní kurikula a výtvarné dílny • 100 %
PdF:VV8MP_EST2 Estetika 2 • 100 %
PdF:VV8MP_KOM3 Komunikace se současným uměním 3 • 100 %
PdF:VV8MP_SDU3 Seminář k dějinám umění 3 • 100 %
PdF:VV8MP_SVZ2 Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole 2 • 100 %
PdF:VV8MP_S4E2 Edukace jedinců s mentálním postižením 2 • 100 %
PdF:VV8MP_VP1 Výuková praxe 1 • 100 %
PdF:VV8MP_VP3 Výuková praxe 3 • 100 %
PdF:IVK001 Výtvarné umění jako prostor pro inkluzi • 50 %
PdF:KV6003 Učitelská praxe 3 • 50 %
PdF:SZ6039 Pedagogická psychologie • 50 %
PdF:VI8MP_AVT1 Audiovizuální tvorba 1 • 50 %
PdF:VS8MP_PSZ4 Pedagogická praxe v prostředí sociálně znevýhodněných skupin 4 • 50 %
PdF:VS8MP_REF4 Reflexivní seminář 4 • 50 %
PdF:VV_DPD Diplomová práce - Dokončení • 50 %
PdF:VVM001 Seminář k dějinám umění 1 • 50 %
PdF:VV8MP_A1 Ateliér 1 • 50 %
PdF:VV8MP_DVV2 Didaktika 2 - Intermediální výukové modely • 50 %
PdF:VV8MP_KOM4 Komunikace se současným uměním 4 • 50 %
PdF:VV8MP_SDU1 Seminář k dějinám umění 1 • 50 %
PdF:VV8MP_TU Teorie umění • 50 %
PdF:VV8MP_VP2 Výuková praxe 2 • 50 %
4. semestr
PdF:SZ6042 Školní pedagogika • 50 %
PdF:SZ6044 Teorie a praxe kurikula • 50 %
PdF:VI8MP_AVT2 Audiovizuální tvorba 2 • 50 %
PdF:VS8MP_PSZ4 Pedagogická praxe v prostředí sociálně znevýhodněných skupin 4 • 50 %
PdF:VS8MP_REF4 Reflexivní seminář 4 • 50 %
PdF:VV_DPD Diplomová práce - Dokončení • 50 %
PdF:VV8MP_A3 Ateliér 3 • 50 %
PdF:VV8MP_KOM4 Komunikace se současným uměním 4 • 50 %
PdF:VV8MP_SDU2 Seminář k dějinám umění 2 • 50 %
PdF:VV8MP_TU Teorie umění • 50 %

Údaje byly předpočítány: 19. 9. 2020 11:37

Všechny obory fakulty