Jak byly údaje získány.

Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:JVP013 Angličtina pro pedagogy - C • 100 %
PdF:VI8MP_TVY1 Tvorba výstav 1 • 100 %
PdF:VS8MP_AA1 Arteterapeutický ateliér 1 • 100 %
PdF:VS8MP_PSZ1 Pedagogická praxe v prostředí sociálně znevýhodněných skupin 1 • 100 %
PdF:VS8MP_REF1 Reflexivní seminář 1 • 100 %
PdF:VS8MP_VSE1 Výběrový seminář 1 • 100 %
PdF:VV8MP_DVV1 Didaktika 1 - Historie výtvarné pedagogiky • 100 %
PdF:VV8MP_KOM1 Komunikace se současným uměním 1 • 100 %
PdF:SZ6039 Pedagogická psychologie • 67 %
PdF:VI8MP_AVT1 Audiovizuální tvorba 1 • 67 %
PdF:VV8MP_A1 Ateliér 1 • 67 %
PdF:VV8MP_SDU1 Seminář k dějinám umění 1 • 67 %
PdF:JVP014 Angličtina pro pedagogy - D • 33 %
PdF:VI8MP_TVY2 Tvorba výstav 2 • 33 %
PdF:VS8MP_AA2 Arteterapeutický ateliér 2 • 33 %
PdF:VS8MP_PSZ2 Pedagogická praxe v prostředí sociálně znevýhodněných skupin 2 • 33 %
PdF:VS8MP_REF2 Reflexivní seminář 2 • 33 %
PdF:VS8MP_VSE2 Výběrový seminář 2 • 33 %
PdF:VV_DPP Diplomová práce - Projekt • 33 %
PdF:VVM001 Seminář k dějinám umění 1 • 33 %
PdF:VV8MP_A2 Atelier 2 • 33 %
PdF:VV8MP_DVV2 Didaktika 2 - Intermediální výukové modely • 33 %
PdF:VV8MP_EST1 Estetika 1 • 33 %
PdF:VV8MP_KOM2 Komunikace se současným uměním 2 • 33 %
PdF:VV8MP_SVZ1 Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole 1 • 33 %
PdF:VV8MP_S4E1 Edukace jedinců s mentálním postižením 1 • 33 %
PdF:VV8MP_VP1 Výuková praxe 1 • 33 %
PdF:VV8MP_VP2 Výuková praxe 2 • 33 %
PdF:XX0001 Zahraniční pracovní pobyt • 33 %
2. semestr
PdF:JVP014 Angličtina pro pedagogy - D • 50 %
PdF:SZ6042 Školní pedagogika • 50 %
PdF:SZ6043 Teorie a praxe školy • 50 %
PdF:VI8MP_AVT2 Audiovizuální tvorba 2 • 50 %
PdF:VI8MP_TVY2 Tvorba výstav 2 • 50 %
PdF:VS8MP_AA2 Arteterapeutický ateliér 2 • 50 %
PdF:VS8MP_PSZ2 Pedagogická praxe v prostředí sociálně znevýhodněných skupin 2 • 50 %
PdF:VS8MP_REF2 Reflexivní seminář 2 • 50 %
PdF:VS8MP_VSE2 Výběrový seminář 2 • 50 %
PdF:VV8MP_A2 Atelier 2 • 50 %
PdF:VV8MP_EST1 Estetika 1 • 50 %
PdF:VV8MP_KOM2 Komunikace se současným uměním 2 • 50 %
PdF:VV8MP_SDU2 Seminář k dějinám umění 2 • 50 %
PdF:VV8MP_SVZ1 Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole 1 • 50 %
PdF:VV8MP_S4E1 Edukace jedinců s mentálním postižením 1 • 50 %
2. ročník
3. semestr
PdF:SZ6046 Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele • 100 %
PdF:VI8MP_TVY3 Tvorba výstav 3 • 100 %
PdF:VS8MP_PSZ3 Pedagogická praxe v prostředí sociálně znevýhodněných skupin 3 • 100 %
PdF:VS8MP_REF3 Reflexivní seminář 3 • 100 %
PdF:VV8MP_DVV3 Didaktika 3 - Školní kurikula a výtvarné dílny • 100 %
PdF:VV8MP_EST2 Estetika 2 • 100 %
PdF:VV8MP_KOM3 Komunikace se současným uměním 3 • 100 %
PdF:VV8MP_SDU3 Seminář k dějinám umění 3 • 100 %
PdF:VV8MP_SVZ2 Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole 2 • 100 %
PdF:VV8MP_S4E2 Edukace jedinců s mentálním postižením 2 • 100 %
PdF:VV8MP_VP3 Výuková praxe 3 • 100 %
PdF:VV8MP_A3 Ateliér 3 • 88 %
PdF:VV8MP_VP1 Výuková praxe 1 • 88 %
PdF:DP_VV Diplomová práce • 75 %
PdF:SZ6044 Teorie a praxe kurikula • 75 %
PdF:SZ6048 Inkluzivní vzdělávání • 75 %
PdF:VI8MP_AVT1 Audiovizuální tvorba 1 • 25 %
PdF:VV_DP Diplomová práce • 25 %
PdF:IVK001 Výtvarné umění jako prostor pro inkluzi • 13 %
PdF:KV6003 Učitelská praxe 3 • 13 %
PdF:SZ6039 Pedagogická psychologie • 13 %
PdF:SZ6047 Školský a školní management • 13 %
PdF:VS8MP_PSZ4 Pedagogická praxe v prostředí sociálně znevýhodněných skupin 4 • 13 %
PdF:VS8MP_REF4 Reflexivní seminář 4 • 13 %
PdF:VV_DPD Diplomová práce - Dokončení • 13 %
PdF:VVM001 Seminář k dějinám umění 1 • 13 %
PdF:VV8MP_A1 Ateliér 1 • 13 %
PdF:VV8MP_DVV2 Didaktika 2 - Intermediální výukové modely • 13 %
PdF:VV8MP_KOM4 Komunikace se současným uměním 4 • 13 %
PdF:VV8MP_SDU1 Seminář k dějinám umění 1 • 13 %
PdF:VV8MP_TU Teorie umění • 13 %
PdF:VV8MP_VP2 Výuková praxe 2 • 13 %
4. semestr
PdF:VS8MP_PSZ4 Pedagogická praxe v prostředí sociálně znevýhodněných skupin 4 • 88 %
PdF:VS8MP_REF4 Reflexivní seminář 4 • 88 %
PdF:VV8MP_KOM4 Komunikace se současným uměním 4 • 88 %
PdF:VV8MP_TU Teorie umění • 88 %
PdF:DPD_VV Diplomová práce - Dokončení • 63 %
PdF:VV8MP_VP2 Výuková praxe 2 • 63 %
PdF:SZ6042 Školní pedagogika • 25 %
PdF:VI8MP_AVT2 Audiovizuální tvorba 2 • 25 %
PdF:DEP23C Exkurze Praha 1 • 13 %
PdF:DE2BP_EPR1 Exkurze Praha 1 • 13 %
PdF:DE2BP_EPR2 Exkurze Praha 2 • 13 %
PdF:SPM_VPX3 Učitelská praxe 3 • 13 %
PdF:SZ6044 Teorie a praxe kurikula • 13 %
PdF:SZ7MP_PPPS Pedagogická psychologie • 13 %
PdF:VI8BP_AP1 Autorský projekt 1 • 13 %
PdF:VV_DPD Diplomová práce - Dokončení • 13 %
PdF:VV_SART1 Socio-art 1 • 13 %
PdF:VV1BP_VVKT Keramická tvorba • 13 %
PdF:VV2RC_KR1 Kresba I • 13 %
PdF:VV8MP_A2 Atelier 2 • 13 %
PdF:VV8MP_A3 Ateliér 3 • 13 %
PdF:VV8MP_SDU2 Seminář k dějinám umění 2 • 13 %

Údaje byly předpočítány: 14. 9. 2019 11:19

Všechny obory fakulty