Jak byly údaje získány.

Didaktika geografie (doktorské prezenční)

1. ročník
1. semestr
PdF:ZED002 Školní pedagogika • 80 %
PdF:ZED001 Komplexní geografie • 60 %
PdF:ZED003 Pedagogická psychologie • 60 %
PdF:ZED004 Metodologie vědecké práce v pedagogice • 40 %
PdF:ZED005 Aplikovaná geografie • 40 %
PdF:ZED006 Metodologie výzkumu v didaktice geografie 1 • 20 %
PdF:ZED801 Příprava disertační práce 1-4 • 20 %
PdF:ZED901 Odborná orientace v oboru 1-8 • 20 %
2. semestr
PdF:ZED001 Komplexní geografie • 50 %
PdF:ZED002 Školní pedagogika • 50 %
PdF:ZED003 Pedagogická psychologie • 50 %
PdF:ZED004 Metodologie vědecké práce v pedagogice • 50 %
PdF:ZED005 Aplikovaná geografie • 50 %
PdF:ZED801 Příprava disertační práce 1-4 • 50 %
PdF:ZED901 Odborná orientace v oboru 1-8 • 50 %
2. ročník
3. semestr
PdF:ZED801 Příprava disertační práce 1-4 • 100 %
PdF:ZED901 Odborná orientace v oboru 1-8 • 100 %

Údaje byly předpočítány: 14. 9. 2019 11:20

Všechny obory fakulty