Jak byly údaje získány.

Didaktika geografie (doktorské prezenční)

1. ročník
1. semestr
PdF:ZED001 Komplexní geografie • 75 %
PdF:ZED002 Školní pedagogika • 75 %
PdF:ZED003 Pedagogická psychologie • 50 %
PdF:ZED004 Metodologie vědecké práce v pedagogice • 50 %
PdF:ZED005 Aplikovaná geografie • 50 %
PdF:ZED801 Příprava disertační práce 1-4 • 50 %
PdF:ZED901 Odborná orientace v oboru 1-8 • 50 %
PdF:ZED_AJB1 Anglický jazyk pro doktorské studium - úroveň B1 • 25 %
PdF:ZED_NJC1 Německý jazyk pro doktorské studium - úroveň C1 • 25 %
PdF:ZED018 Základy akademického publikování • 25 %
2. semestr
PdF:ZED004 Metodologie vědecké práce v pedagogice • 50 %
PdF:ZED005 Aplikovaná geografie • 50 %
PdF:ZED018 Základy akademického publikování • 50 %
PdF:ZED001 Komplexní geografie • 25 %
PdF:ZED801 Příprava disertační práce 1-4 • 25 %
PdF:ZED901 Odborná orientace v oboru 1-8 • 25 %
CST:FR FRESHERS: Skills for Research Careers • 25 %
2. ročník
3. semestr
PdF:ZED801 Příprava disertační práce 1-4 • 100 %
PdF:ZED_AJC1 Anglický jazyk pro doktorské studium - úroveň C1 • 50 %
PdF:ZED003 Pedagogická psychologie • 50 %
PdF:ZED006 Metodologie výzkumu v didaktice geografie 1 • 50 %
PdF:ZED010 Mezinárodní dimenze geografického vzdělávání • 50 %
PdF:ZED901 Odborná orientace v oboru 1-8 • 50 %
4. semestr
PdF:ZED007 Metodologie výzkumu v didaktice geografie 2 • 100 %
PřF:XS571 Komunikace v konfliktních situacích 2 • 50 %
PdF:ZED010 Mezinárodní dimenze geografického vzdělávání • 50 %
PdF:ZED014 Didaktika geografie a aktuální trendy v geografickém vzdělávání • 50 %
PdF:ZED018 Základy akademického publikování • 50 %
PdF:ZED801 Příprava disertační práce 1-4 • 50 %
PdF:ZED802 Příprava disertační práce 5-6 • 50 %
PdF:ZED901 Odborná orientace v oboru 1-8 • 50 %
3. ročník
7. semestr
PdF:ZED_AJB1 Anglický jazyk pro doktorské studium - úroveň B1 • 100 %
PdF:ZED802 Příprava disertační práce 5-6 • 100 %
PdF:ZED803 Příprava disertační práce 7-8 • 100 %
PdF:ZED901 Odborná orientace v oboru 1-8 • 100 %

Údaje byly předpočítány: 21. 11. 2020 11:35

Všechny obory fakulty