Jak byly údaje získány.

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:AJ1208 Úvod do jazykovědy pro učitele • 98 %
PdF:AJ1101 Praktický jazyk 1A • 96 %
PdF:AJ1201 Fonetika a fonologie A • 90 %
PdF:AJ1203 Gramatika A • 86 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 80 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 78 %
PdF:SZ6071 Interaktivní tabule a didaktická technika ve vzdělávání • 20 %
PdF:ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev • 18 %
PdF:SZ6072 Základy IT gramotnosti a bezpečnosti pro učitele • 18 %
PdF:AJ0103 Jazyková cvičení A • 14 %
PdF:AJ0207 Výslovnostní cvičení A • 14 %
PdF:SZ7BP_JKVP Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 14 %
PdF:AJ0107 Prezentační dovednosti a základy rétoriky pro budoucí učitele 1 • 12 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 12 %
PdF:SZ6064 Úvod do filosofie • 12 %
PdF:ZS1BP_AC2A Cvičení z gramatiky on-line - AJ • 12 %
2. semestr
PdF:AJ1102 Praktický jazyk 1B • 94 %
PdF:AJ1204 Gramatika B • 88 %
PdF:AJ1202 Fonetika a fonologie B • 85 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 85 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 82 %
PdF:AJ0301 Anglosaská filmová tvorba • 30 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 30 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 18 %
PdF:SZ6057 Pravopis a gramatika současné češtiny v praxi • 18 %
PdF:ZS1BP_AC2A Cvičení z gramatiky on-line - AJ • 18 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 18 %
PdF:AJ0112 Mluvený projev B • 15 %
PdF:SZ6014 Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele • 15 %
PdF:SZ6024 Výchova v práci učitele • 15 %
PdF:SZ6604 Theory and Methodology of Education • 15 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 12 %
PdF:SZ6022 Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese • 12 %
PdF:SZ6072 Základy IT gramotnosti a bezpečnosti pro učitele • 12 %
PdF:SZ6623 Gifted Student's Education • 12 %
PdF:SZ7BP_JKVP Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 12 %
FSpS:P927 Tělesná výchova - Kardio trénink • 12 %
2. ročník
3. semestr
PdF:AJ1401 Základy didaktiky angličtiny 1 • 100 %
PdF:AJ1406 Náslechová oborová praxe A • 89 %
PdF:AJ1301 Historie, kultura a literatura Velké Británie I • 83 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 83 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 83 %
PdF:AJ1103 Praktický jazyk 2A • 78 %
PdF:AJ1205 Syntax A • 72 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 67 %
PdF:AJ0301 Anglosaská filmová tvorba • 44 %
PdF:SZ7BP_JKVP Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 28 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 22 %
PdF:SZ6606 Research in the Educational Practice • 22 %
PdF:AJ0106 Mluvený projev A • 17 %
PdF:SZ6605 Special and Inclusive Education • 17 %
PdF:AJ0103 Jazyková cvičení A • 11 %
PdF:AJ1201 Fonetika a fonologie A • 11 %
PdF:NJ_A102 Němčina pro začátečníky 2 • 11 %
PdF:SZ6608 Self-experience Preparation for the Profession I • 11 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 11 %
4. semestr
PdF:AJ1402 Základy didaktiky angličtiny 2 • 100 %
PdF:AJ1407 Náslechová oborová praxe B • 100 %
PdF:AJ1302 Historie, kultura a literatura Velké Británie II • 94 %
PdF:AJ1305 Kritické čtení • 94 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 94 %
PdF:AJ1408 Intenzivní jazykový a metodický kurz • 89 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 83 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 83 %
PdF:AJ1104 Praktický jazyk 2B • 78 %
PdF:AJ1210 Zásady a postupy psaní bakalářské práce • 78 %
PdF:AJ1206 Syntax B • 72 %
PdF:AJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 61 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe • 56 %
PdF:AJ0210 Překladatelská cvičení A • 17 %
PdF:AJ1202 Fonetika a fonologie B • 17 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 17 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 17 %
PdF:SZ6607 Practice Teaching Assistant • 17 %
PdF:SZ6610 Basis of Educational-psychology Diagnostics • 17 %
FF:KSCB092 Fašismus a jeho specifika v Evropě a Asii • 11 %
PdF:AJ0112 Mluvený projev B • 11 %
PdF:AJ0301 Anglosaská filmová tvorba • 11 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 11 %

Údaje byly předpočítány: 14. 9. 2019 11:20

Všechny obory fakulty