Jak byly údaje získány.

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:NJ_AA10 Úvod do studia němčiny • 100 %
PdF:NJ_G100 Fonetika a fonologie němčiny • 93 %
PdF:NJ_B101 Jazyková cvičení B1+/1 • 89 %
PdF:NJ_D201 Gramatická cvičení 1 • 89 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 85 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 81 %
PdF:NJ_G110 Fonetika a fonologie: Segmentální rovina němčiny • 78 %
PdF:NJ_G111 Cvičení z německé fonetiky 1 • 41 %
PdF:NJ_M401 Rozšiřování slovní zásoby • 37 %
PdF:NJ_D510 Online německá gramatika (úroveň B1) • 30 %
PdF:NJ_K100 Kultura a společnost německy mluvících zemí • 22 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 22 %
PdF:NJ_A102 Němčina pro začátečníky 2 • 15 %
PdF:NJ_D101 Řečové dovednosti A • 15 %
PdF:NJ_M110 Strategie učení se cizímu jazyku • 15 %
PdF:NJ_L103 Německy psaná literatura po roce 1900 • 11 %
PdF:NJ_M100 Základy oborové didaktiky • 11 %
2. semestr
PdF:NJ_B102 Jazyková cvičení B1+/2 • 95 %
PdF:NJ_G200 Morfologie němčiny • 95 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 89 %
PdF:NJ_G120 Fonetika a fonologie: Suprasegmentální rovina němčiny • 84 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 84 %
PdF:NJ_L101 Úvod do analýzy literárního textu • 79 %
PdF:NJ_G211 Cvičení z německé morfologie • 74 %
PdF:NJ_D202 Gramatická cvičení 2 • 53 %
PdF:NJ_G121 Cvičení z německé fonetiky 2 • 37 %
PdF:NJ_D102 Řečové dovednosti B • 32 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 32 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 26 %
PdF:NJ_M130 Jazykové portfolio jako nástroj autonomního učení • 26 %
PdF:SZ6019 Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky • 26 %
PdF:BI2BP_ALS Biologické kořeny lidské sexuality • 21 %
PdF:NJ_D510 Online německá gramatika (úroveň B1) • 21 %
PdF:NJ_K311 Kulturní akce v němčině • 21 %
PdF:SZ6025 Výchovné situace ve škole: analýza a interpretace • 21 %
PdF:NJ_A103 Němčina pro začátečníky 3 • 16 %
PdF:NJ_S200 Semestrální práce • 16 %
PdF:FJ0002 Francouzština pro začátečníky 2 • 11 %
PdF:NJ_AKTION Aktion Österreich - Tschechische Republik • 11 %
PdF:NJ_G220 Morfologie: Třídy německé flexe • 11 %
PdF:NJ_L130 Mezinárodní literární seminář • 11 %
PdF:NJ_M302 Motivace ve výuce cizího jazyka • 11 %
PdF:SZ6016 Metodika respektující výchovy • 11 %
FSpS:P980 Tělesná výchova - Zumba • 11 %
2. ročník
3. semestr
PdF:NJ_B201 Jazyková cvičení B2 • 88 %
PdF:NJ_M100 Základy oborové didaktiky • 88 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 88 %
PdF:NJ_G300 Syntax němčiny • 75 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 75 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 75 %
PdF:NJ_G310 Kontrastivní syntax 1 • 63 %
PdF:NJ_L103 Německy psaná literatura po roce 1900 • 63 %
PdF:NJ_G311 Cvičení z německé syntaxe • 50 %
PdF:NJ_M110 Strategie učení se cizímu jazyku • 50 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 38 %
PdF:NJ_D101 Řečové dovednosti A • 25 %
FF:CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty • 13 %
FF:KSCX03 Moderní čínština pro neoborové studenty III • 13 %
PřF:XS451 Komunikační trénink 2 • 13 %
PdF:NJ_G130 Výuka německé výslovnosti: metody nácviku a kompetence • 13 %
PdF:NJ_K100 Kultura a společnost německy mluvících zemí • 13 %
PdF:NJ_K110 Reálie projektovou formou • 13 %
PdF:NJ_K130 Spolková země Bavorsko • 13 %
PdF:NJ_L110 Kratší německá próza • 13 %
PdF:NJ_L120 Tématický literární seminář • 13 %
PdF:NJ_M301 Němčina jako vyučovací jazyk • 13 %
PdF:NJ_M401 Rozšiřování slovní zásoby • 13 %
PdF:NJ_M503 Metoda CLIL (integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka) • 13 %
PdF:NJ_M710 Aktivizační metody ve výuce němčiny • 13 %
PdF:NJ_S200 Semestrální práce • 13 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 13 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 13 %
FSpS:P966 Tělesná výchova - Fit hodina • 13 %
FSpS:P970 Tělesná výchova - Tanec • 13 %
FSpS:P976 Tělesná výchova - Futsal • 13 %
4. semestr
PdF:NJ_AA20 Základy vědecké práce v němčině • 100 %
PdF:NJ_B202 Jazyková cvičení B2+/1 • 100 %
PdF:NJ_L102 Německy psaná literatura před rokem 1900 • 100 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 100 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 100 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 100 %
PdF:NJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 43 %
PdF:NJ_L101 Úvod do analýzy literárního textu • 43 %
PdF:NJ_L120 Tématický literární seminář • 43 %
PdF:NJ_M120 Teorie osvojování jazyka • 43 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 43 %
PdF:NJ_G320 Kontrastivní syntax 2 • 29 %
PdF:NJ_G950 Německá nářečí • 29 %
PdF:NJ_L150 Literární kolokvium • 29 %
PdF:NJ_S100 Studentská konference • 29 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 29 %
FF:KSCX04 Moderní čínština pro neoborové studenty IV • 14 %
PřF:XS450 Komunikační trénink • 14 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 14 %
PdF:NJ_D301 Prezentační dovednosti v němčině • 14 %
PdF:NJ_D510 Online německá gramatika (úroveň B1) • 14 %
PdF:NJ_K311 Kulturní akce v němčině • 14 %
PdF:NJ_M302 Motivace ve výuce cizího jazyka • 14 %
PdF:NJ_S200 Semestrální práce • 14 %
PdF:NJ_Z100 Studentské divadlo a rozbor dramatického textu • 14 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 14 %
FSpS:P955 Tělesná výchova - Horská kola • 14 %
FSpS:P987 Tělesná výchova - Sebeobrana • 14 %

Údaje byly předpočítány: 14. 9. 2019 11:20

Všechny obory fakulty