Jak byly údaje získány.

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
3. semestr
PdF:NJ_AA20 Základy vědecké práce v němčině • 100 %
PdF:NJ_B202 Jazyková cvičení B2+/1 • 100 %
PdF:NJ_L102 Německy psaná literatura před rokem 1900 • 100 %
PdF:NJ_M301 Němčina jako vyučovací jazyk • 100 %
PdF:NJ_M302 Motivace ve výuce cizího jazyka • 100 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 100 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 100 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 100 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 100 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 50 %
PdF:NJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 50 %
PdF:NJ_D721 Online němčina: gramatika B1 • 50 %
PdF:NJ_K311 Kulturní akce v němčině • 50 %
PdF:NJ_L120 Tématický literární seminář • 50 %
PdF:NJ_M120 Teorie osvojování jazyka • 50 %
PdF:NJ_M308 Práce se slovní zásobou • 50 %
PdF:PD_BPP Bakalářská práce - Projekt • 50 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 50 %
FSpS:P991 Tělesná výchova – Posilovny • 50 %
4. semestr
PdF:NJ_AA20 Základy vědecké práce v němčině • 100 %
PdF:NJ_B202 Jazyková cvičení B2+/1 • 100 %
PdF:NJ_L102 Německy psaná literatura před rokem 1900 • 100 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 100 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 100 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 100 %
PdF:NJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 67 %
PdF:NJ_K311 Kulturní akce v němčině • 67 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 67 %
PdF:NJ_L120 Tématický literární seminář • 33 %
PdF:NJ_M120 Teorie osvojování jazyka • 33 %
PdF:NJ_M301 Němčina jako vyučovací jazyk • 33 %
PdF:NJ_M302 Motivace ve výuce cizího jazyka • 33 %
PdF:RJ2BP_RZS2 Ruština pro začátečníky 2 • 33 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 33 %
PdF:SZ6081 Hodnocení žáků ve výuce • 33 %
2. ročník
5. semestr
PdF:NJ_B204 Jazyková cvičení B2+/2 • 67 %
PdF:NJ_M503 Metoda CLIL (integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka) • 67 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 67 %
PdF:NJ_G400 Lexikologie a stylistika němčiny • 56 %
PdF:NJ6110 Souvislá oborová praxe bakalářského studia němčiny • 56 %
PdF:NJ_BP Bakalářská práce • 44 %
PdF:NJ_G210 Vnitřní struktura slovních forem v němčině • 44 %
PdF:NJ_G411 Cvičení z lexikologie a slovotvorby • 44 %
PdF:NJ_K100 Kultura a společnost německy mluvících zemí • 44 %
PdF:NJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 33 %
PdF:NJ_L130 Mezinárodní literární seminář I • 33 %
PdF:NJ_S200 Semestrální práce • 33 %
PdF:NJ_AA20 Základy vědecké práce v němčině • 22 %
PdF:NJ_G310 Kontrastivní syntax 1 • 22 %
PdF:NJ_L110 Kratší německá próza • 22 %
PdF:NJ_L410 Problémově orientovaná literatura pro mládež • 22 %
PdF:NJ_M110 Strategie učení se cizímu jazyku • 22 %
PdF:NJ6111 Oborová praxe volitelná v bakalářském studiu němčiny • 22 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 22 %
FF:CJBB203 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 11 %
FF:HIB029N Rok 1848 • 11 %
PdF:NJ_B202 Jazyková cvičení B2+/1 • 11 %
PdF:NJ_D712 Online němčina: gramatika A2 • 11 %
PdF:NJ_K311 Kulturní akce v němčině • 11 %
PdF:NJ_L102 Německy psaná literatura před rokem 1900 • 11 %
PdF:NJ_L103 Německy psaná literatura po roce 1900 • 11 %
PdF:NJ_M100 Základy oborové didaktiky • 11 %
PdF:NJ_M501 Didaktika mnohojazyčnosti • 11 %
PdF:PD_BP Bakalářská práce • 11 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 11 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 11 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 11 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 11 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 11 %
FSpS:P987 Tělesná výchova – Sebeobrana • 11 %
6. semestr
PdF:NJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 60 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 60 %
PdF:NJ_L120 Tématický literární seminář • 30 %
PdF:NJ_M130 Jazykové portfolio jako nástroj autonomního učení • 30 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 20 %
PdF:NJ_AA20 Základy vědecké práce v němčině • 20 %
PdF:NJ_D302 Příprava online kurzů • 20 %
PdF:NJ_M120 Teorie osvojování jazyka • 20 %
PdF:NJ_M302 Motivace ve výuce cizího jazyka • 20 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 20 %

Údaje byly předpočítány: 4. 12. 2021 11:40

Všechny obory fakulty