Jak byly údaje získány.

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářské kombinované dvouoborové)

1. ročník
4. semestr
PdF:RJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 100 %
PdF:RJ1004 Morfologie ruštiny 2 • 100 %
PdF:RJ1011 Praktická jazyková cvičení 4 • 100 %
PdF:RJ1014 Ruská moderní literatura 1 • 100 %
PdF:RJ1015 Souborná zkouška z ruštiny 1 • 100 %
PdF:RJ1020 Základy didaktiky ruštiny 1 • 100 %
PdF:RJ1030 Jazykový seminář 4 • 100 %
PdF:RJ1046 Reálie Ruska 2 • 100 %
PdF:SZ6034 Sociální psychologie • 100 %
PdF:SZ6035 Základy pedagogické diagnostiky • 100 %
PdF:SZ6036 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 100 %
PdF:SZ6037 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 100 %
5. semestr
PdF:RJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 50 %
PdF:RJ1004 Morfologie ruštiny 2 • 50 %
PdF:RJ1005 Oborová praxe 1 • 50 %
PdF:RJ1011 Praktická jazyková cvičení 4 • 50 %
PdF:RJ1012 Praktická jazyková cvičení 5 • 50 %
PdF:RJ1014 Ruská moderní literatura 1 • 50 %
PdF:RJ1015 Souborná zkouška z ruštiny 1 • 50 %
PdF:RJ1017 Syntax ruštiny 1 • 50 %
PdF:RJ1021 Základy didaktiky ruštiny 2 • 50 %
PdF:RJ1046 Reálie Ruska 2 • 50 %
PdF:RJ1048 Semestrální práce z reálií Ruska 1 • 50 %
PdF:RJ1050 Seminář k bakalářské práci 1 • 50 %
PdF:SZ6038 Pedagogická komunikace • 50 %
2. ročník
6. semestr
PdF:NJ_M308 Práce se slovní zásobou • 100 %
PdF:RJ_BP Bakalářská práce • 100 %
PdF:RJ1005 Oborová praxe 1 • 100 %
PdF:RJ1013 Praktická jazyková cvičení 6 • 100 %
PdF:RJ1016 Stylistika ruštiny 1 • 100 %
PdF:RJ1043 Pravopisná cvičení 2 • 100 %
PdF:RJ1059 Základy didaktiky ruštiny 3 • 100 %

Údaje byly předpočítány: 4. 12. 2021 11:40

Všechny obory fakulty