Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
PdF:RJ1004 Morfologie ruštiny 2 • 100 %
PdF:RJ1011 Praktická jazyková cvičení 4 • 100 %
PdF:RJ1014 Ruská moderní literatura 1 • 100 %
PdF:RJ1015 Souborná zkouška z ruštiny 1 • 100 %
PdF:RJ1020 Základy didaktiky ruštiny 1 • 100 %
PdF:RJ1023 Cvičení z morfologie ruštiny 2 • 100 %
PdF:RJ1038 Povinná četba z ruské moderní literatury 1 • 100 %
PdF:RJ1043 Pravopisná cvičení 2 • 100 %
PdF:RJ1046 Ruské reálie a kultura 2 • 100 %
PdF:RJ1048 Semestrální práce z reálií Ruska 1 • 100 %
PdF:RJ1050 Seminář k bakalářské práci 1 • 100 %
PdF:RJ1057 Seminář z reálií Ruska 2 • 100 %
PdF:SZ6035 Základy pedagogické diagnostiky • 100 %
PdF:SZ6037 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 100 %
3. ročník
5. semestr
PdF:RJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 100 %
PdF:RJ1000 Fonologie ruštiny 1 • 100 %
PdF:RJ1001 Klasická ruská literatura 1 • 100 %
PdF:RJ1003 Morfologie ruštiny 1 • 100 %
PdF:RJ1017 Syntax ruštiny 1 • 100 %
PdF:RJ1021 Základy didaktiky ruštiny 2 • 100 %
PdF:RJ1022 Cvičení z morfologie ruštiny 1 • 100 %
PdF:RJ1024 Cvičení ze syntaxe ruštiny 1 • 100 %
PdF:RJ1042 Pravopisná cvičení 1 • 100 %
PdF:RJ1054 Seminář z morfologie ruštiny 1 • 100 %
PdF:SZ6031 Výzkum v pedagogické praxi • 100 %
6. semestr
PrF:MVE002K Počítačové zpracování odborného textu • 50 %
PdF:RJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 50 %
PdF:RJ1004 Morfologie ruštiny 2 • 50 %
PdF:RJ1005 Oborová praxe 1 • 50 %
PdF:RJ1013 Praktická jazyková cvičení 6 • 50 %
PdF:RJ1014 Ruská moderní literatura 1 • 50 %
PdF:RJ1015 Souborná zkouška z ruštiny 1 • 50 %
PdF:RJ1016 Stylistika ruštiny 1 • 50 %
PdF:RJ1020 Základy didaktiky ruštiny 1 • 50 %
PdF:RJ1023 Cvičení z morfologie ruštiny 2 • 50 %
PdF:RJ1038 Povinná četba z ruské moderní literatury 1 • 50 %
PdF:RJ1043 Pravopisná cvičení 2 • 50 %
PdF:RJ1048 Semestrální práce z reálií Ruska 1 • 50 %
PdF:RJ1059 Základy didaktiky ruštiny 3 • 50 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 50 %

Údaje byly předpočítány: 3. 12. 2022 11:34

Všechny obory fakulty