Jak byly údaje získány.

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:RJ1006 Praktická fonetika ruštiny 1 • 94 %
PdF:RJ1008 Praktická jazyková cvičení 1 • 94 %
PdF:RJ1019 Úvod do studia ruštiny 1 • 94 %
PdF:RJ1025 Dějiny Ruska 1 • 94 %
PdF:SZ6026 Úvod do pedagogiky a psychologie • 89 %
PdF:RJ1058 Seminář z úvodu do studia ruštiny 1 • 72 %
PdF:RJ1027 Jazykový seminář 1 • 61 %
PdF:RJ1060 Úvodní kurz ruštiny 1 • 61 %
PdF:RJ1035 Konverzační cvičení 1 • 50 %
PdF:RJ_KRR Kapitoly z ruských reálií • 22 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 11 %
PdF:RJ1022 Cvičení z morfologie ruštiny 1 • 11 %
PdF:RJ1077 Ruský film 1 • 11 %
PdF:SZ6030 Speciální a inkluzivní pedagogika • 11 %
PdF:ZS1BP_AC2A Cvičení z gramatiky on-line - AJ • 11 %
2. semestr
PdF:RJ1007 Praktická fonetika ruštiny 2 • 100 %
PdF:RJ1009 Praktická jazyková cvičení 2 • 100 %
PdF:RJ1018 Úvod do studia literatury 1 • 100 %
PdF:RJ1039 Povinná četba z úvodu do literatury 1 • 100 %
PdF:RJ1041 Praktická gramatika 1 • 100 %
PdF:SZ6028 Vývojová psychologie • 100 %
PdF:SZ6029 Teorie a metodika výchovy • 100 %
PdF:RJ1026 Dějiny Ruska 2 • 91 %
PdF:RJ1028 Jazykový seminář 2 • 73 %
PdF:RJ1047 Semestrální práce z dějin Ruska 1 • 73 %
PdF:RJ1036 Konverzační cvičení 2 • 45 %
2. ročník
3. semestr
PdF:RJ1000 Fonologie ruštiny 1 • 100 %
PdF:RJ1001 Klasická ruská literatura 1 • 100 %
PdF:RJ1003 Morfologie ruštiny 1 • 100 %
PdF:RJ1010 Praktická jazyková cvičení 3 • 100 %
PdF:RJ1022 Cvičení z morfologie ruštiny 1 • 100 %
PdF:RJ1037 Povinná četba z klasické ruské literatury 1 • 100 %
PdF:RJ1040 Praktická fonetika ruštiny 3 • 100 %
PdF:RJ1042 Pravopisná cvičení 1 • 100 %
PdF:RJ1045 Reálie Ruska 1 • 100 %
PdF:SZ6030 Speciální a inkluzivní pedagogika • 100 %
PdF:SZ6031 Výzkum v pedagogické praxi • 100 %
PdF:SZ6033 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 100 %
PdF:RJ1054 Seminář z morfologie ruštiny 1 • 83 %
PdF:RJ1056 Seminář z reálií Ruska 1 • 50 %
PdF:RJ1029 Jazykový seminář 3 • 33 %
PdF:DE2MP_PCSS Problematika českého středověku • 17 %
PdF:DE2MP_ZEKA Zrod evropského kapitalismu • 17 %
PdF:RJ1004 Morfologie ruštiny 2 • 17 %
PdF:RJ1006 Praktická fonetika ruštiny 1 • 17 %
PdF:RJ1011 Praktická jazyková cvičení 4 • 17 %
PdF:RJ1014 Ruská moderní literatura 1 • 17 %
PdF:RJ1015 Souborná zkouška z ruštiny 1 • 17 %
PdF:RJ1020 Základy didaktiky ruštiny 1 • 17 %
PdF:RJ1023 Cvičení z morfologie ruštiny 2 • 17 %
PdF:RJ1038 Povinná četba z ruské moderní literatury 1 • 17 %
PdF:RJ1043 Pravopisná cvičení 2 • 17 %
PdF:RJ1046 Reálie Ruska 2 • 17 %
PdF:RJ1048 Semestrální práce z reálií Ruska 1 • 17 %
PdF:RJ1050 Seminář k bakalářské práci 1 • 17 %
PdF:RJ1077 Ruský film 1 • 17 %
PdF:R2BK_MOS1 Seminář z morfologie 1 • 17 %
PdF:SZ6034 Sociální psychologie • 17 %
PdF:SZ6035 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 17 %
PdF:SZ6037 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 17 %
4. semestr
PdF:RJ1004 Morfologie ruštiny 2 • 100 %
PdF:RJ1011 Praktická jazyková cvičení 4 • 100 %
PdF:RJ1015 Souborná zkouška z ruštiny 1 • 100 %
PdF:RJ1020 Základy didaktiky ruštiny 1 • 100 %
PdF:RJ1023 Cvičení z morfologie ruštiny 2 • 100 %
PdF:RJ1043 Pravopisná cvičení 2 • 100 %
PdF:RJ1046 Reálie Ruska 2 • 100 %
PdF:RJ1050 Seminář k bakalářské práci 1 • 100 %
PdF:SZ6034 Sociální psychologie • 100 %
PdF:SZ6035 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 100 %
PdF:SZ6037 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 100 %
PdF:RJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 80 %
PdF:RJ1014 Ruská moderní literatura 1 • 80 %
PdF:RJ1038 Povinná četba z ruské moderní literatury 1 • 80 %
PdF:RJ1048 Semestrální práce z reálií Ruska 1 • 80 %
PdF:RJ1055 Seminář z morfologie ruštiny 2 • 80 %
PdF:SZ6032 Asistentská praxe - doučování 1 • 80 %
PdF:RJ1030 Jazykový seminář 4 • 60 %
PdF:RJ_KRR Kapitoly z ruských reálií • 20 %
PdF:RJ1057 Seminář z reálií Ruska 2 • 20 %
PdF:RJ1078 Ruský film 2 • 20 %

Údaje byly předpočítány: 21. 9. 2019 11:20

Všechny obory fakulty