Jak byly údaje získány.

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
4. semestr
PdF:SZ6035 Základy pedagogické diagnostiky • 100 %
PdF:RJ1011 Praktická jazyková cvičení 4 • 67 %
PdF:RJ1046 Reálie Ruska 2 • 67 %
PdF:RJ1047 Semestrální práce z dějin Ruska 1 • 67 %
PdF:SZ6032 Asistentská praxe - doučování 1 • 67 %
PdF:SZ6034 Sociální psychologie • 67 %
PdF:SZ6037 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 67 %
FF:DSBCB46 Role psa a slona ve starověku • 33 %
PdF:RJ_BP Bakalářská práce • 33 %
PdF:RJ1004 Morfologie ruštiny 2 • 33 %
PdF:RJ1005 Oborová praxe 1 • 33 %
PdF:RJ1013 Praktická jazyková cvičení 6 • 33 %
PdF:RJ1014 Ruská moderní literatura 1 • 33 %
PdF:RJ1015 Souborná zkouška z ruštiny 1 • 33 %
PdF:RJ1016 Stylistika ruštiny 1 • 33 %
PdF:RJ1020 Základy didaktiky ruštiny 1 • 33 %
PdF:RJ1023 Cvičení z morfologie ruštiny 2 • 33 %
PdF:RJ1026 Dějiny Ruska 2 • 33 %
PdF:RJ1038 Povinná četba z ruské moderní literatury 1 • 33 %
PdF:RJ1041 Praktická gramatika 1 • 33 %
PdF:RJ1043 Pravopisná cvičení 2 • 33 %
PdF:RJ1048 Semestrální práce z reálií Ruska 1 • 33 %
PdF:RJ1049 Semestrální práce ze stylistiky ruštiny 1 • 33 %
PdF:RJ1050 Seminář k bakalářské práci 1 • 33 %
PdF:RJ1051 Seminář ze stylistiky ruštiny 1 • 33 %
PdF:RJ1057 Seminář z reálií Ruska 2 • 33 %
PdF:RJ1059 Základy didaktiky ruštiny 3 • 33 %
PdF:RJ1077 Ruský film 1 • 33 %
PdF:SO502 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí • 33 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 33 %
5. semestr
PdF:RJ1001 Klasická ruská literatura 1 • 75 %
PdF:RJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 50 %
PdF:RJ1000 Fonologie ruštiny 1 • 50 %
PdF:RJ1003 Morfologie ruštiny 1 • 50 %
PdF:RJ1017 Syntax ruštiny 1 • 50 %
PdF:RJ1021 Základy didaktiky ruštiny 2 • 50 %
PdF:RJ1022 Cvičení z morfologie ruštiny 1 • 50 %
PdF:RJ1024 Cvičení ze syntaxe ruštiny 1 • 50 %
PdF:RJ1042 Pravopisná cvičení 1 • 50 %
PdF:SZ6031 Výzkum v pedagogické praxi • 50 %
PdF:RJ1002 Lexikologie ruštiny 1 • 25 %
PdF:RJ1010 Praktická jazyková cvičení 3 • 25 %
PdF:RJ1012 Praktická jazyková cvičení 5 • 25 %
PdF:RJ1040 Praktická fonetika ruštiny 3 • 25 %
PdF:RJ1044 Pravopisná cvičení 3 • 25 %
PdF:RJ1050 Seminář k bakalářské práci 1 • 25 %
PdF:RJ1054 Seminář z morfologie ruštiny 1 • 25 %
PdF:SZ6038 Pedagogická komunikace • 25 %
2. ročník
6. semestr
PdF:RJ1005 Oborová praxe 1 • 75 %
PdF:RJ1013 Praktická jazyková cvičení 6 • 75 %
PdF:RJ1016 Stylistika ruštiny 1 • 75 %
PdF:RJ1059 Základy didaktiky ruštiny 3 • 75 %
PdF:RJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 50 %
PdF:RJ1049 Semestrální práce ze stylistiky ruštiny 1 • 50 %
PdF:RJ1051 Seminář ze stylistiky ruštiny 1 • 50 %
PrF:MVE002K Počítačové zpracování odborného textu • 25 %
PdF:RJ1004 Morfologie ruštiny 2 • 25 %
PdF:RJ1014 Ruská moderní literatura 1 • 25 %
PdF:RJ1015 Souborná zkouška z ruštiny 1 • 25 %
PdF:RJ1020 Základy didaktiky ruštiny 1 • 25 %
PdF:RJ1023 Cvičení z morfologie ruštiny 2 • 25 %
PdF:RJ1034 Kapitoly z ruské literatury 2 • 25 %
PdF:RJ1038 Povinná četba z ruské moderní literatury 1 • 25 %
PdF:RJ1043 Pravopisná cvičení 2 • 25 %
PdF:RJ1048 Semestrální práce z reálií Ruska 1 • 25 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 25 %
PdF:SZ6034 Sociální psychologie • 25 %
PdF:SZ6038 Pedagogická komunikace • 25 %

Údaje byly předpočítány: 4. 12. 2021 11:40

Všechny obory fakulty